Skład grupy

Prof. dr hab. Piotr Warszyński

Z-ca dyrektora ds. naukowych

tel. +48 12 6395 223, 121

E-mail

Bioenkapsulacja i nanotechnologia

Dr Anna Pajor-Świerzy

Adiunkt

tel. +48 12 6395 121

E-mail

Dr Tomasz Kruk

Adiunkt

tel. +48 12 6395 121

E-mail

mgr Marta Szczęch

chemik

tel. +48 12 6395 121

E-mail

Mgr inż. Hanna Wita

doktorant wdrożeniowy

tel. +48 12 6395 121

E-mail

Funkcjonalne filmy nanokompozytowe

Dr Magdalena Włodek

Asystent

tel. +48 12 6395 128

E-mail

Mgr Zofia Krasińska-Krawet

Doktorant

Nanostruktury Materii Miękkiej

tel. +48 12 6395128

E-mail

mgr inż. Piotr Skowron

doktorant

tel. + 48 12 63 95 128

E-mail

Surfaktanty i układy samoorganizujące

Dr Ewelina Jarek

tel. +48 12 6395 128

E-mail

inż Marzena Noworyta

tel. +48 12 6395130, 133

E-mail

Elektrochemia

Dr Dmitry Kharitonov

asystent

Nanostruktury materii miękkiej

tel. +48 12 6395 131

E-mail

Układy Zdyspergowane

Dr hab. Jan Zawała, profesor IKiFP PAN

profesor IKiFP

tel. +48 12 6395 133

E-mail

Bio - piany i emulsje

Dr Marcel Krzan

adiunkt

Nanostruktury Materii Miękkiej

tel. +48 12 6395 131

E-mail

mgr inż. Agnieszka Czakaj

doktorant

Nanostruktury Materii Miękkiej

tel. + 48 12 6395 212

E-mail