Skład grupy

Dr Robert Kosydar

Asystent naukowy

tel. +48 126395 108

E-mail

Dr Erwin Lalik

Adjunkt

Pracownia Mikrokalorymetrii

tel. +48 12 6395 189

E-mail

Mgr inż. Michał Kołodziej

doktorant

tel. +48 12 6395 204

E-mail