Spektrometr masowy Pfeiffer Vacuum (QMS) połączony z kwarcowym reaktorem przepływowym

Urządzenie: Spektrometr masowy Pfeiffer Vacuum (QMS) połączony z kwarcowym  reaktorem przepływowym.

Lokalizacja: laboratorium 230

Wyposażenie:

Linia pomiarowa składająca się z pieca oraz kwarcowego reaktora przepływowego ze złożem stałym podpiętym online do spektrometru masowego (Pfeiffer Vacuum QMG 220 Prisma Plus).

Układ wykorzystywany do:

  • pomiarów redukowalności katalizatorów (H2-TPR)
  • pomiarów kwasowości (NH3-TPD) i zasadowości (CO2-TPD) powierzchni katalizatorów
  • wyznaczania powierzchni (dyspersji) metali: Cu, Pt, Pd, Ni metodą impulsowej sorpcji (N2O, CO, H2)
  • pomiarów pojemności sorpcyjnej (O2, NO, CO, CO2) preparatów proszkowych
  • pomiarów TPO katalizatorów po reakcji (wyznaczanie depozytu węglowego)

Osoba kontaktowa: dr Michał Śliwa tel. +48 12 6395 162

Zasady dostępu: Przeprowadzenie pomiarów po konsultacji z Michałem Śliwą. Brak możliwości samodzielnego wykonania pomiaru.