Spektrofotometr UV-VIS Shimadzu UV 160A

Urządzenie: Spektrofotometr UV-Vis Shimadzu UV 160A

Lokalizacja:

Wyposażenie:

  • przystawka do pomiarów próbek ciekłych,
  • przystawka do pomiarów ciał stałych,
  • zakres pomiarowy: 200-1100 nm,
  • droga optyczna 10 mm,
  • kuwety kwarcowe oraz plastikowe.

Osoba kontaktowa: dr hab. inż. Katarzyna Pamin tel. +48 12 6395 153

Zasady dostępu: Dostęp do aparatury po uzgodnieniu z osobą kontaktową.