Chromatograf HPLC z detektorem DAD - zasady dostępu

Instrument: Spektrofotometry UV-vis z termostatowaniem kuwet

Lokalizacja: laboratoria 226 i 224

Spektrofotometry Shimadzu PC2101  i Lambda 25 Perkin Elmer wyposażone w zmieniacze kuwet i termostatowanie Peltiera (10o-65oC). Zakres pomiarowy 200-950 nm. Na wyposażeniu kuwety kwarcowe (450-2000 µl), ze szkła optycznego (450-1000 µl) i plastikowe (1000 µl). Droga optyczna 10 mm.

 

Osoba kontaktowa:

dr Agnieszka Rugor

dr hab. Maciej Szaleniec prof. IKiFP PAN

tel. 12 6395 155

Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem personelu laboratorium.