Spektrometr FT-IR Nicolet 380

Urządzenie: Spektrometr FT-IR Nicolet 380, Thermo Scientific

Lokalizacja: laboratorium 010

Informacje ogólne:

Pomiary w zakresie środkowej podczerwieni.
Pomiary metodą transmisyjną.

Wyposażenie:

  • zestaw do robienia pastylek z KBr,
  • zestaw komputerowy z programem analizy widm OMNIC.

Osoba kontaktowa: dr Joanna Kryściak-Czerwenka, tel. +48 12 6395 164

Zasady dostępu: Aparatura dostępna po przeszkoleniu i pod nadzorem wg. grafiku pracy.