Spektrometr FTIR Nicolet 6700

Urządzenie: Spektrometr FTIR Nicolet 6700

Lokalizacja: laboratorium 220

Wyposażenie:

  • 2 komory pomiarowe,
  • zestaw próżniowy (do 10-7 tora),
  • celka kwarcowa do pomiarów ilościowych i/lub w niskiej temperaturze,
  • dwa standardowe układy do adsorpcji (szklany i metalowy),
  • zestaw komputerowy z programem analizy widm OMNIC

Osoba kontaktowa: dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN tel. +48 12 6395 160

Zasady dostępu: Aparatura dostępna po przeszkoleniu lub pod nadzorem wg. grafiku pracy.