Spektrometr Thermo Scientific Nicolett iS10 FTIR-ATR - zasady dostępu

Instrument: Spektrometr Thermo Scientific Nicolett iS10  FTIR-ATR z przystawką Harrick VariGATR TM

Lokalizacja: laboratorium 0.41

Dostępne kryształy:

  • Ge (german) - zakres spektralny 5500-675 cm-1, współczynnik refrakcji 4,0;
  • KRS-5 (bromek i jodek talu) zakres spektralny 20 000-400 cm-1, współczynnik refrakcji 2,37;
  • ZnSe - (selenek cynku) zakres spektralny 4000-600 cm-1, współczynnik refrakcji 2,40

Przystawka VariGATR TM z kryształem germanowym umożliwia badanie ilościowe i jakościowe cienkich filmów polimerowych  na powierzchniach półprzewodników i metali. 

 

Osoba kontaktowa:

dr Lilianna Warszyńska-Szyk
tel 12 6395129
Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika.