Spektrometr UV-Vis Lambda 35 Perkin Elmer

Instrument: Spektrometr UV-Vis Lambda 35 Perkin Elmer

Lokalizacja: laboratorium 240

Spektrometr Lambda 35 Perkin Elmer wyposażony jest w przystawkę do pomiarów próbek ciekłych oraz sferę całkującą  do pomiarów ciał stałych. Zakres pomiarowy dla próbek ciekłych wynosi 190-1100 nm, a dla ciał stałych 250 -1100 nm. Na wyposażeniu znajdują się kuwety kwarcowe oraz plastikowe. Droga optyczna 10 mm.

 

Osoba kontaktowa:

dr inż. Katarzyna Pamin 

tel. 12 6395 153

Dostęp do aparatury po uzgodnieniu z osobą kontaktową.