Spektrometr UV-VIS Perkin Elmer Lambda 35

Urzadzenie: Spektrofotometr UV-VIS Perkin Elmer Lambda 35

Lokalizacja:
laboratorium 240

Wyposażenie:

  • przystawka do pomiarów próbek ciekłych,
  • sfera całkującą do pomiarów ciał stałych,
  • zakres pomiarowy dla próbek ciekłych: 190-1100 nm,
  • zakres pomiarowy dla ciał stałych 250 -1100 nm,
  • droga optyczna 10 mm.,
  • kuwety kwarcowe oraz plastikowe.


Osoba kontaktowa: dr hab. inż. Katarzyna Pamin tel. +48 12 6395 153

Zasady dostępu: Dostęp do aparatury po uzgodnieniu z osobą kontaktową.