Spektrometr jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR), Bruker 500 MHz

 

Instrument: Spektrometr jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR), Bruker 500 MHz, do ciała stałego

 

Lokalizacja: laboratorium 048

Wyposażenie:

Trzy sondy do pomiarów w ciele stałym: 2x4 mm, 3.2 mm

 

Osoba kontaktowa:

Dr Mariusz Gackowski  

Tel. 126395219

Dostęp po uzgodnieniu z osobą kontaktową