Spektrometr jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR), Bruker 500 MHz

Aparatura: Spektrometr jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR), Bruker 500 MHz

Lokalizacja: laboratorium 048

Informacje ogólne:

Spektrometr jądrowego rezonansu magnetycznego do ciała stałego.

Wyposażenie:

Trzy sondy do pomiarów w ciele stałym: 2x4 mm, 3.2 mm

Osoba kontaktowa: dr Mariusz Gackowski tel.: +48 12 6395 219

Zasady dostępu: Dostęp po uzgodnieniu z osobą kontaktową.