Spektrometr masowy Pfeiffer Vacuum połączony z kwarcowym reaktorem przepływowym - zasady dostępu

Instrument: Spektrometr masowy Pfeiffer Vacuum połączony z kwarcowym reaktorem przepływowym

 

Lokalizacja: laboratorium 230

Pomiary min. TPO, TPR, TPD. Oznaczanie kwasowości katalizatorów.

Określanie powierzchni metali (np. Cu) na powierzchni katalizatorów za pomocą miareczkowania impulsowego (np. N2O).

 

Osoba kontaktowa:

dr Małgorzata Ruggiero-Mikołajczyk

dr Katarzyna Samson

tel. 12 6395 161

Aparatura dostępna do samodzielnych pomiarów po przeszkoleniu użytkownika lub pod nadzorem personelu laboratorium.