Spektrometr optyczny z indukcyjnie sprzężoną plazmą Perkin-Elmer OPTIMA 2100DV - zasady dostępu

Instrument:  Spektrometr optyczny z indukcyjnie sprzężoną plazmą Perkin-Elmer OPTIMA 2100DV

Lokalizacja: laboratorium 111

Instrument przeznaczony do ilościowej analizy chemicznej roztworów wodnych.

 

Osoba kontaktowa:

mgr inż. Bogna Napruszewska

tel. 12 6395 112

Dostęp po uzgodnieniu z osobą kontaktową