Spektrometr optyczny ICP-OES Perkin-Elmer OPTIMA 2100DV

Urządzenie: Spektrometr optyczny ICP-OES Perkin-Elmer Optima 2100 DV

Lokalizacja: laboratorium 111

Informacje ogólne:

Spektrometr optyczny z indukcyjnie sprzężoną plazmą Perkin-Elmer OPTIMA 2100DV.
Instrument przeznaczony do ilościowej analizy chemicznej roztworów wodnych.

Wyposażenie:

  • aparat  do analizy zawartości pierwiastków, próbki analizowane są po roztworzeniu,
  • zestaw komputerowy z programem do analizy wyników pomiarów.

Osoba kontaktowa: mgr inż. Bogna Napruszewska tel. +48 12 6395 112

Zasady dostępu: Aparatura dostępna po przeszkoleniu i pod nadzorem, według grafiku pracy.