Stalowy reaktor ciśnieniowy firmy Parr 1 l

Instrument: Stalowy reaktor ciśnieniowy firmy Parr o objętości 1 l

Lokalizacja: laboratorium 240

Informacje ogólne:

Reaktory do prowadzenia reakcji utleniania cykloalkanów w temperaturach nie przekraczających 200oC  oraz ciśnieniach do 50 atm.

Osoba kontaktowa: dr hab. inż. Katarzyna Pamin tel.: +48 12 6395 153

Zasady dostępu
: Dostęp do aparatury tylko w obecności osoby kontaktowej.