Statut Instytutu Katalizy

STATUT IKiFP PAN - tekst ujednolicony (wersja 2019)

Statut IKiFP PAN uchwalony na Radzie Naukowej w dniu 17 lutego 2011 r. (zatwierdzony przez Prezesa PAN w dniu 11.04.2011 r.)
Zmiana z 18 października 2012 r. (zatwierdzona przez Prezesa PAN 28.12.2012 r.)
Zmiana z 27 marca 2014 r. (zatwierdzona przez Prezesa PAN 5.06.2014 r.)
Zmian z 29 października 2015 r. (zatwierdzona przez Prezesa PAN 20.07.2016 r.)