Statut Instytutu Katalizy

STATUT INSTYTUTU - tekst jednolity (zatwierdzony przez Prezesa PAN 14 lipca 2020 r.)