Staże

W Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN istnieje możliwość odbycia krótkich (2-3 tygodniowych) oraz dłuższych (kilkumiesięcznych) praktyk badawczych i stażów zawodowych w dziedzinach, w których specjalizuje się Instytut. Zainteresowane osoby powinny w pierwszej kolejności skontaktować się z kierownikiem grupy, w której zamierzają odbyć praktykę w celu ustalenia programu praktyki oraz jej terminu. Uzyskanie zgody kierownika grupy jest parametrem niezbędnym do odbycia praktyki w Instytucie. Osoby, które są studentami, są ponadto zobowiązane do przedstawienia stosownego skierowania na praktykę ze swojego dziekanatu.

 

besteyelashdropsever.com

cure-anxiety-online.com