Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

OBRONA  PRAC  DOKTORSKICH

---------------------------

Karolina Golianek

„Zastosowanie metod kwantowo-mechanicznych w celu badania struktury, konformacji oraz efektów stereoelektronowych w wybranych węglowodanach” [streszczenie]

Promotor: dr hab. Wojciech Płaziński
Recenzenci:
Prof. dr hab. Paweł Szabelski, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [recenzja]

Prof. dr hab. Piotr Paneth, Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka [recenzja]

---------------------------

Karina Nester

Rozwijanie oraz zastosowanie metod dynamiki molekularnej w badaniach konformacji cząsteczek cukrów prostych i złożonych" [streszczenie]

Promotor: dr hab. Wojciech Płaziński
Recenzenci:
dr hab. Beata Liberek, prof. UG, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański [recenzja]

dr hab. Wojciech Góźdź, Instytut Chemii Fizycznej, Polskiej Akademii Nauk [recenzja]

---------------------------

Dorota Dronka-Góra
Adsorpcja surfaktantów jonowych i polielektrolitów na granicy faz ciecz/ciecz"

Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka (Katedra Technologii Tłuszczów, Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. Kazimierz Małysa (IKiFP PAN w Krakowie)