where to buy dissertation write my persuasive writing essays sample small business plan pdf cheap paper writing helping students write essays bibliography footnote how can do my essay

Przewody doktorskie w toku

Beata Mrugała

"Badania strukturalne i charakterystyka biochemiczna enzymu KanJ zaangażowanego w biosyntezę kanamycyny" [streszczenie]

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Borowski
Recenzenci:
- prof. dr hab. Andrzej Wojtczak, Katedra Chemii Biomedycznej i Polimerów, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika [recenzja]
- dr hab. Mirosław Gilski, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  [recenzja]

---------------------------

Karolina Golianek

„Zastosowanie metod kwantowo-mechanicznych w celu badania struktury, konformacji oraz efektów stereoelektronowych w wybranych węglowodanach” [streszczenie]

Promotor: dr hab. Wojciech Płaziński
Recenzenci:
- prof. dr hab. Paweł Szabelski, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [recenzja]
- prof. dr hab. Piotr Paneth, Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka [recenzja]

---------------------------

Karina Nester

Rozwijanie oraz zastosowanie metod dynamiki molekularnej w badaniach konformacji cząsteczek cukrów prostych i złożonych" [streszczenie]

Promotor: dr hab. Wojciech Płaziński
Recenzenci:
- dr hab. Beata Liberek, prof. UG, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański [recenzja]
- dr hab. Wojciech Góźdź, Instytut Chemii Fizycznej, Polskiej Akademii Nauk [recenzja]

---------------------------

Dorota Dronka-Góra
Adsorpcja surfaktantów jonowych i polielektrolitów na granicy faz ciecz/ciecz"

Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka (Katedra Technologii Tłuszczów, Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. Kazimierz Małysa (IKiFP PAN w Krakowie)