bibliography in a research paper how to measure critical thinking skills business email plans dissertation writing style taxes and business strategy a planning approach compare contrast essay helper online paper writers course assignments order resume online with debit card i need help with my persuasive essay dissertation histoire mthode

O stopniach naukowych

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ma prawo do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne.

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.