O stopniach naukowych

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera

Polskiej Akademii Nauk ma uprawnienia do nadawania :

 

STOPNIA DOKTORA

w obszarze - nauk ścisłych

w dziedzinie - nauk chemicznych

w dyscyplinie - chemia

 

STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

w dziedzinie - nauk chemicznych

w dyscyplinie - chemia