Na skróty

Aktualności

30.10.2017

IKiFP PAN zaliczony do kategorii naukowej A

16 października 2017 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).  Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym. Ocenie parametrycznej podlegały osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej w latach 2013-2016.  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie został zatwierdzony do przyznania przez Ministra kategorii naukowej A w grupie nauk ścisłych i inżynierskich. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego...

Ogłoszenia