Na skróty

Aktualności

29.09.2017

Rozstrzygnięcie III edycji konkursu im. Jerzego Habera na prace magisterskie

Komisja Konkursowa powołana do oceny zgłoszeń prac magisterskich nadesłanych na trzecią edycję konkursu o nagrodę im. Jerzego Habera, przyznała trzy nagrody: I Nagroda: mgr Paulina Komorek, Wydział Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego II Nagroda: mgr Kalina Grzelak, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu III Nagroda: mgr inż. Katarzyna Orłowska, Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej Uroczyste wręczenie dyplomów nastąpi  w dniu 26 października 2017 o godz. 11:00 podczas Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN.

Ogłoszenia