comment faire une bonne dissertation what website can do my homework phd dissertation parts essay writing service free how to write an essay in high school sample salon business plan sample business plan outline pdf write my essay help habitats homework help

O Studiach

Absolwenci chemii, biochemii, fizyki, inżynierii chemicznej materiałowej oraz kierunków pokrewnych mogą podejmować studia doktoranckie w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN) w ramach trzech struktur:

 

Oferowana w IKiFP PAN tematyka prac doktorskich obejmuje do wyboru szereg specjalności, zarówno eksperymentalnych jak i teoretycznych, w tym:

  • katalizę heterogeniczną, homogeniczną i enzymatyczną,
  • syntezę i fizykochemię nanomateriałów,
  • chemię kwantową układów i reakcji katalitycznych,
  • chemię koloidów,
  • surfaktanty i układy zdyspergowane,
  • chemię i technologię tworzyw sztucznych,
  • chemię i technologię organiczną i nieorganiczną.