Regulamin konkursu o stypendia na sfinansowanie kosztów uczestnictwa w krótkich formach kształcenia za granicą (konferencja naukowa, szkoła naukowa, warsztaty naukowe) doktorantom IKiFP PAN [plik PDF]

Regulamin konkursu o stypendia na sfinansowanie kosztów krótkoterminowych staży w zagranicznych jednostkach badawczych doktorantom IKiFP PAN [plik PDF].

Regulamin programu PROM [plik PDF]

Załączniki do 2 edycji konkursu:

Załącznik 1. Wniosek o stypendium na staż PROM [plik DOC]

Załącznik 1. Wniosek o stypendium konferencyjne PROM [plik DOC]

Załącznik 2. Wzór umowy Beneficjenta z Uczestnikiem Projektu wraz z załącznikami [plik PDF]

Załącznik 3. Minimalny-zakres-danych-osobowych [plik PDF]

Załącznik 4. Obowiązek informacyjny [plik PDF]