KNOW - Stypendia im. Mariana Smoluchowskiego

Regulamin przyznawania specjalnego stypendium im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów [wersja PDF]

Ogłoszenie o konkursie o specjalne stypendium im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów Międzynarodowego Studium Doktoranckiego z dnia 29 września 2015 r. [wersja PDF]

Skład komisji stypendialnej [wersja PDF]