buy customized essays argumentative essay paper topics diversity in the usa essay write an essay on the zoo animals creative writing websites

Stypendia z funduszu stypendialnego

  • wniosek o stypendium socjalne (socjalne w zwiększonej wysokości) [wersja DOC]
  • wniosek o stypendium Dyrektora [wersja DOC]
  • ankieta dorobku naukowego do stypendium Dyrektora [wersja DOC]
  • wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych [wersja DOC]
  • wniosek o zapomogę [wersja DOC]
  • oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach [wersja DOC]

Skład Doktoranckiej Komisji Stypendialnej na okres 2020/21 i 2021/22 [wersja PDF]

Skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej na okres 2020/21 i 2021/22 [wersja PDF]

1. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń wypłacanych z Funduszu Stypendialnego dla doktorantów Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora IKiFP PAN 16/2019 z dnia 27 września 2019 [wersja PDF]

2. Zarządzenie Dyrektora IKiFP PAN nr 21A/2020 z dnia 12 października 2020 r., w sprawie podziału dotacji z Funduszu Stypendialnego (FS) dla doktorantów na poszczególne świadczenia, określenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, określenia wysokości stypendium: socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dyrektora, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, określenia terminów składania wniosków o wypłatę świadczeń z FS dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021 [wersja PDF]