Stypendium doktoranckie

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Zarządzenie 13/2019 Dyrektora IKiFP PAN w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego przyznawanego w IKiFP PAN w roku akademickim 2019/2020 [wersja PDF]

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, tekst ujednolicony powstały na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w IKiFP PAN z dnia 15 czerwca 2015 roku i zmian wprowadzonych Zarządzeniem Dyrektora IKiFP PAN nr 10/2017 z dnia 31 maja 2017 [wersja PDF]

Stypendium doktoranckie przyznawane jest na wniosek osoby ubiegającej się o stypendium.

Formularz wniosku o stypendium doktoranckie [wersja DOC]

Skład komisji doktoranckiej na okres 2020/21 i 2021/22  [wersja PDF]