Surfaktanty i układy samoorganizujące

W badaniach koncentrujemy się na określeniu właściwości adsorpcyjnych surfaktantów oraz ich kompleksów z polimerami (naturalnymi jak białka i polisacharydy oraz syntetycznymi o charakterze kationowych i anionowych polielektrolitów) na ciekłych granicach faz: roztwór wodny/powietrze lub woda/olej.

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ

 • właściwości adsorpcyjne surfaktantów jonowych
 • właściwości surfaktantów degradowalnych typu "esterquat" i "amidoquat" jako emulsyfikatorów/stabilizatorów nanoemulsji
 • wpływ struktury molekularnej na szybkość hydrolizy surfaktantów degradowalnych
 • wpływ kinetyki adsorpcji surfaktantów na stabilność tworzenia pian
 • zastosowanie układów samoorganuizujących się w konserwacji i restauracji malowideł ściennych

STOSOWANE METODY BADAWCZE

 • Pomiar napięcia powierzchniowego metodą wiszącej kropli (kinetyki adsorpcji od 10 s do kilku h)
 • Pomiar dynamicznego napięcia powierzchniowego metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku ( kinetyki adsorpcji od 0,01 do 40 s)
 • Pomiar kąta zwilżania

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

 • Wyjaśnienie wysokiej aktywności powierzchniowej surfaktantów typu "esterquat " jako synergistycznego efektu pomiędzy zachodzącym w objętości, zależnym od pH roztworu procesem hydrolizy i równoczesną adsorpcją w warstwie powierzchniowej : surfaktantu, aktywnych powierzchniowo produktów hydrolizy oraz ich kompleksów z surfaktantem.
 • Wyselekcjonowanie surfaktantów - dobrych emulsyfikatorów, o stabilnym ładunku powierzchniowym umożliwiających tworzenie stabilnych emulsji. Krople emulsji stanowią rdzeń na który metodą warstwa po warstwie można tworzyć powłoki polielektrolitowe o różnych grubości, stopniu przepuszczalności i funkcji zależnej od zastosowania substancji czynnych, które znajdują się w takim nośniku (kompleksy AOT/PDADMAC).
 • Wyjaśnienie aktywności powierzchniowej kwasów alkanowych w zależności od pH roztworu w oparciu o teoretyczny model adsorpcji mieszanin jonowych i nie jonowych surfaktantów.
 • Wyjaśnienie aktywności powierzchniowej kwasów alkanowych w zależności od pH roztworu w oparciu o teoretyczny model adsorpcji mieszanin jonowych i nie jonowych surfaktantów.
 • Wyjaśnienie wpływu stężenia i rodzaju przeciwjonu (efekt Hofmeistera) elektrolitu na aktywność powierzchniową surfaktantów kationowych.