Employee profile

PhD, DSc Paweł Nowak

Employee since 1979

professor

Room: 134

Phone: + 48 12 6395 131

E-mail: ncnowak(at)cyf-kr.edu.pl

Research topics:

Surface properties of metal sulfides with the special attention to the problem of the contamination of the environment by the metal ions liberated during the oxidation of sulfide minerals on waste depository places. Adsorption at the mineral surfaces

Surface doping of titanium dioxide by transition metals and transition metal ions

Photocatalysis on titanium dioxide

Preparation of the metal alloys and metal/ceramic composites by electrolysis

Corrosion of metals and metal alloys and corrosion protection by application of anticorrosive coatings

Methodology:

Electrochemical methods like cyclic voltammetry and impedance spectroscopy applied in combination with other methods of surface characterization available at the Institute like X-ray diffraction, XPS, IR, and UV-VIS Spectroscopies, electroni microscopy (SEM) and Scanning Probe Microscopy.

Achievements:

Awards

2000 - Abner Brenner Silver Medal Award conferred by the American Electroplaters and Surface Finishers Society for an outstanding paper published in the journal "Plating and Surface Finishing" during the year 1999.

Sabbaticals

1990 - Visiting Professor, Institute for Mineral Processing, CNR, Rome , ItalyScientific degrees

- DSc in Chemistry, 2006, Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Cracow- PhD in Chemical Technology and Engineering (1979), Silesian Technikal University, Gliwice- MSc in Chemical Technology and Engineering (1971), Silesian Technikal University, Gliwice
Fellowship in the scientific societies

Polish Chemical Society
The Electrochemical Society

2017

 • A. Rugor, M. Tataruch, J. Staroń, A. Dudzik, E. Niedzialkowska, P. Nowak, A. Hogendorf, A. Michalik-Zym, D. B. Napruszewska, A. Jarzębski, K. Szymańska, W. Białas, M. Szaleniec, "Regioselective hydroxylation of cholecalciferol, cholesterol and other sterol derivatives by steroid C25 dehydrogenase", Applied Microbiology and Biotechnology, 101 (2017) 1163-1174
 • J. Molenda, J. Kupecki, R. Baron, M. Blesznowski, G. Brus, T. Brylewski, M. Bucko, J. Chmielowiec, K. Cwieka, M. Gazda, A. Gil, P. Jasinski, Z. Jaworski, J. Karczewski, M. Kawalec, G. Mordarski, M. Mosialek, P. Nowak et al., "Status report on high temperature fuel cells in Poland – Recent advances and achievements", International Journal of Hydrogen Energy, 42 (2017) 4366-4403
 • G. Nawrat, M. Gonet, G. Lach, Ł. Nieużyła, A. Koszorek, P. Nowak, M. Pawlicki, "Stripping of copper coatings from steel elements subjected to thermochemical treatment (Usuwanie powłok miedzianych z elementów stalowych poddanych obróbce cieplno-chemicznej)", Ochrona przed korozją (Corrosion protection), 60(4) (2017) 118 - 124
 • G. Nawrat, M. Wierzbińska, A. Misztal, M. Gonet, G. Lach, Ł. Nieużyła, A. Koszorek, P. Nowak, "Plasma electrolytic oxidation of magnesium alloy AZ91D (Elektrolityczne utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D)", Ochrona przed Korozją (Corrosion Protection), 60(5) (2017) 131-135

2016

 • M. Tatko, M. Mosiałek, A. Kędra, E. Bielańska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, P. Nowak, "Thermal shock resistant composite cathode material Sm0.5Sr0.5CoO3–δ–La0.6Sr0.4FeO3–δ for solid oxide fuel cells", Journal of Solid State Electrochemistry, 20 (2016) 143 - 151
 • J. Adamski, J. Kochana, P.Nowak, A. Parczewski, "On the electrochemical biosensing of phenolic compounds in wines", Journal of Food Composition and Analysis, 46 (2016) 1 - 6
 • M.Kopeć, K. Szczepanowicz, P. Warszynski, P. Nowak, "Liquid-core polyelectrolyte nanocapsules produced by membrane emulsification as carriers for corrosion inhibitors", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 510 (2016) 2-10
 • G. Nawrat, G. Lach, Ł. Nieużyła, P. Nowak, "Twarde powłoki tlenkowe na duralu (Hard anodic coatings on duralumin)", Ochrona przed korozją (Corrosion protection), 59(5) (2016) 154 – 159
 • P. Nowak, M. Mosiałek, G. Mordarski, "Badania nad stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi (SOFC) w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie", Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, 10 (2016) 23 - 25
 • M. Szaleniec, M. Tataruch, J. Bryjak, P. Nowak, "Sposób otrzymywania chiralnie czystych alkoholi alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych oraz układ reaktorowy do realizacji tego sposobu", Polish Patent PL406286

2015

 • A. Pacuła, P. Nowak, W. Makowski, R.P. Socha, "The influence of layered double hydroxide composition on the morphology, porosity and capacitive properties of nitrogen-doped carbon materials prepared via chemical vapor deposition", Microporous and Mesoporous Materials, 201 (2015) 1-9
 • M, Tatko, M. Mosiałek, M. Dudek, P. Nowak, A. Kędra, E. Bielańska, "Composite cathode materials Sm0.5Sr0.5CoO3–La0.6Sr0.4FeO3 for solid oxide fuel cells", Solid State Ionics, 271 (2015) 103-108
 • M. Elzbieciak-Wodka, M. Kolasińska-Sojka, P. Nowak, P. Warszyński, "Comparison of permeability of poly(allylamine hydrochloride)/ andpoly(diallyldimethylammonium chloride)/poly(4-styrenesulfonate) multilayer films: Linear vs. exponential growth", Journal of Electroanalytical Chemistry, 738 (2015) 195-202
 • M. Kopeć, K. Szczepanowicz, G. Mordarski, K. Podgórna, R.P. Socha, P. Nowak, P. Warszyński, T. Hack, "Self-healing epoxy coatings loaded with inhibitor-containing polyelectrolyte nanocapsules", Progress in Organic Coatings , 84 (2015) 97–106
 • A. Olejniczak, M. Leżańska, A. Pacuła, P. Nowak, J. Włoch, J.P. Łukaszewicz, "Nitrogen-Containing Mesoporous Carbons with High Capacitive Properties Derived from a Gelatin Biomolecule", Carbon, 91 (2015) 200-214
 • X. Wu, P. Sten, S. Engblom, P. Nowak, P. Österholm, M. Dopson, "Impact of mitigation strategies on acid sulfate soil chemistry and microbial community", Science of The Total Environment, 526 (2015) 215 - 221
 • P. Nowak, M. Mosiałek, G. Nawrat, "Corrosion of magnesium and its alloys - new observations and ideas", Ochrona przed korozją (Corrosion protection), 58(11) (2015) 371 - 377

2014

 • M. Mosiałek, P. Nowak, M. Dudek, G. Mordarski, "Oxygen reduction at the Ag|Gd0.2Ce0.8O1.9 interface studied by electrochemical impedance spectroscopy and cyclic voltammetry at the silver point electrode", Electrochimica Acta, 120 (2014) 248-257
 • M. Mosiałek, G. Nawrat, L. Szyk-Warszyńska, J. Żak, A. Maciej, K. Radwański, A. Winiarski, J. Szade, P. Nowak, W. Simka, "Anodic oxidation of the Ti–13Nb–13Zr alloy", Journal of Solid State Electrochemistry, 18 (2014) 3073-3080
 • M. Dudek, M. Mosiałek, P. Nowak, J. Wojewoda-Budka, M. Reben, "Silver migration at the Ag|Sm0.2Ce0.8O1.9 interface", Journal of Solid State Electrochemistry, 18 (2014) 2529-2537
 • M. Tataruch, J. Heider, J. Bryjak, P. Nowak, D. Knack, A.Czerniak, J. Liesiene, M. Szaleniec, "Suitability of the hydrocarbon-hydroxylating molybdenum-enzyme ethylbenzene dehydrogenase for industrial chiral alcohol production", J. Biotechnol., 192 (2014) 400-409
 • D.Wodka, R.P. Socha, E. Bielańska, M. Elżbieciak-Wodka, P. Nowak, P. Warszyński, "Photocatalytic activity of titanium dioxide modified by Fe2O3 nanoparticles", Applied Surface Science, 319 (2014) 173-180
 • M. Bobruk, M. Kopeć, T. Chmielewski, P. Nowak, "Stoichiometry of copper sulfides and the electrosorption of xanthates", Proceedings of the Mineral Engineering Conference MEC 2014, Istebna, Poland, 15-18.09.2014, (2014) 17-23

2013

 • A. Pacuła, R.P. Socha, M. Zimowska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, D. Mucha, P. Nowak, "Application of as-synthesized Co–Al layered double hydroxides for the preparation of the electroactive composites containing N-doped carbon nanotubes", Applied Clay Science, 72 (2013) 163-174
 • A. Pacuła, R.P. Socha, M. Zimowska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, D. Mucha, P. Nowak, "Application of as-synthesized Co–Al layered double hydroxides for the preparation of the electroactive composites containing N-doped carbon nanotubes", Applied Clay Science, 72 (2013) 163-174
 • A. Pacuła, P. Nowak, R.P. Socha, M. Ruggiero-Mikołajczyk, D. Mucha, E. Bielańska, "Preparation and characterization of the electroactive composites containing nickel nanoparticles and carbon nanotubes", Electrochimica Acta, 90 (2013) 563-572
 • M. Mosiałek, M. Dudek, P. Nowak, R.P. Socha, G. Mordarski, E. Bielańska, "Changes in the morphology and the composition of the Ag|Gd0.2Ce0.8O1.9 interface caused by polarization", Electrochimica Acta, 104 (2013) 474-480
 • M. Mosiałek, M. Przybyła, M. Tatko, P. Nowak, M. Dudek, M. Zimowska, "Composite Ag-La0.8Sr0.2MnO3 cathode for solid oxide fuel cells", Archives of Metallurgy and Materials, 58 (2013) 1338-1340
 • Z. Tabor, P. Nowak, M. Krzak, P. Warszyński, "Effective diffusivity in transient state", Journal of Chemical Physics, 139 (2013) 074903-1-8
 • P. Nowak, M. Skompska, A. Więckowski, "Preface - ISSIS 2012", Electrochimica Acta, 104 (2013) 337 – 338
 • M. Nosek, P. Weroński, P. Nowak, J. Barbasz, "Corrigendum to “Voltammetric studies of colloidal particle monolayer on a gold rotating disk electrode” [Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects 403 (2012) 62–68]", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 429 (2013) 159-161
 • M. Szaleniec, M. Tataruch, J. Bryjak, P. Nowak " Sposób otrzymywania chiralnie czystych alkoholi alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych oraz układ reaktorowy do realizacji tego sposobu ", Polish Patent Application, P-406286

2012

 • P. Nowak, R. P. Socha, T. Cieslik, "Influence of adsorption on the charge transfer reactions at the pyrite surface. Preliminary study", Physicochemical Problems of Mineral Processing, 48(1) (2012) 19 – 28
 • M Nosek, P Weroński, P Nowak, J Barbasz, "Voltammetric Studies of Colloidal Particle Monolayer on a Gold Rotating Disk Electrode", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 403 (2012) 62-68
 • M. Mosiałek, E. Bielańska, R. P. Socha, M. Dudek, G. Mordarski, P. Nowak, J. Barbasz, A. Rapacz-Kmita, "Changes in the morphology and the composition of the Ag| YSZ and Ag| LSM interfaces caused by polarization", Solid State Ionics, 225 (2012) 775-779
 • Z. Tabor, M. Krzak, P. Nowak, P. Warszyński, "Water diffusion in polymer coatings containing water-trapping particles. Part 1. Finite difference-based simulations", Progress in Organic Coatings, 75(3) (2012) 200 - 206
 • M. Krzak, Z. Tabor, P. Nowak, P. Warszyński , A. Karatzas, I. A. Kartsonakis, G. C. Kordas, "Water diffusion in polymer coatings containing water-trapping particles. Part 2. Experimental verification of the mathematical model", Progress in Organic Coatings, 75(3) (2012) 207 - 214
 • W. Simka, M. Mosialek, G. Nawrat, P. Nowak, J. Żak, J. Szade, A. Winiarski, A. Maciej, L. Szyk-Warszynska, "Electrochemical polishing of Ti-13Nb-13Zr alloy", Surface & Coatings Technology, 213 (2012) 239-246
 • P. Nowak, R.P. Socha, T. Cieślik, "Influence of adsorption on the charge transfer reactions at the pyrite surface", Physicochem. Probl. Miner. Process. , 48 (2012) 19-28
 • J. Dziedzic, P. Nowak, P. Warszyński, "Photocatalytic degradation of organic compounds enhanced by chemical oxidants", Elektronika, 6 (2012) 115 - 117
 • P. Stén, S. Engblom, S. Heikkilä, T. Andersson, P. Nowak, "Column Leaching Experiments on Acid Sulfate Soils from the Risöfladan Experimental Field (Vasa, Finland)", Geological Survey of Finland Guide 56, Proceedings of the 7th International Acid Sulfate Soil Conference (2012) 122 – 125
 • P. Nowak, A. Węgrzynowicz, K. Jakubiec, T. Chmielewski, "Pyrite oxidation and inhibition by certain chemicals in relation to the problem of acidity generation in acid sulfate soils", Geological Survey of Finland Guide 56, Proceedings of the 7th International Acid Sulfate Soil Conference (2012) 77 – 79

2011

 • M. Mosiałek, G. Mordarski, P. Nowak, W. Simka, G. Nawrat, M. Hanke, R.P. Socha, J. Michalska, "Phosphate–permanganate conversion coatings on the AZ81 magnesium alloy: SEM, EIS and XPS studies", Surface & Coatings Technology, 206(1) (2011) 51-62
 • P. Nowak, M. Nastawny, I. Kozyra, A. Węgrzynowicz, "Controlled Adsorption at the Surface of Copper Sulfide Minerals – A Way to Abate the Problem of Environment Contamination by the Copper Sulfide Oxidation Products?", Physicochemical Problems of Mineral Processing, 47 (2011) 131 – 138
 • I. Kumakiri, S. Diplas, C. Simon, P. Nowak, "Photocatalytic Membrane Contactors for Water Treatment", Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(10) (2011) 6000-6008
 • V.P. Pashova, L.G. Mirkowa, M.H. Monev, P. Nowak, G. Nawrat, "Ni/Re-Co as electrocatalytic material for hydrogen evolution reaction in alkaline solution", Bulgarian Chemical Communications, 43(1) (2011) 64 – 68
 • M. Elżbieciak-Wodka, M. Kolasińska-Sojka, D. Wodka, P. Nowak, P. Warszyński, "Transfer of electroactive agents of different molecular size through the polyelectrolyte membranes", Journal of Electroanalytical Chemistry, 661(1) (2011) 162–170

2010

 • M.Elżbieciak, D.Wodka, S.Zapotoczny, P.Nowak, P.Warszyński, "Characteristics of Model Polyelectrolyte Multilayer Films Containing Laponite Clay Nanoparticles", Langmuir, 26 (1) (2010) 277-283
 • D. Wodka, E. Bielańska, R.P. Socha, P. Nowak, P. Warszyński, "Influence of the decomposed substratem on the photocatalytic activity of the titanium dioxide modified by silver nanoparticles", Physicochemical Problems of Mineral Processing, 45 (2010) 99-112
 • D. Wodka, E. Bielanska, R.P. Socha, M. Elżbieciak-Wodka, J. Gurgul, P. Nowak, P. Warszyński, I. Kumakiri, "Photocatalytic Activity of Titanium Dioxide Modified by Silver Nanoparticles", ACS Applied Materials and Interfaces, 2(7) (2010) 1945-1953
 • J. Dziedzic, D. Wodka, P. Nowak, P. Warszyński, C. Simon, I. Kumakiri, "Photocatalytic degradation of the humic species as a method of their removal from water – comparison of UV and artificial sunlight (ASL) irradiation efficiency", Physicochemical Problems of Mineral Processing, 45 (2010) 15-28
 • I. Kumakiri, C. Simon, K. Szczepanowicz, D. Wodka, P. Nowak, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Removal of natural organic matter from potable water using photo-catalytic membrane reactor", Physicochemical Problems of Mineral Processing, 45 (2010) 73-84
 • P.Nowak, M. Skompska, A. Więckowski, "2nd International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/ Liquid Interface (ISSIS) - Foreword", Electrochimica Acta, 55(14) (2010) 4329 – 4330
 • J. Adamski, P. Nowak, J. Kochana, "Simple sensor for the determination of phenol and its derivatives in water based on enzyme tyrosinase", Electrochimica Acta, 55(7) (2010) 2363 – 2367
 • P. Nowak, "Influence of Surfactant Adsorption on the Leaching of Copper Sulfides", Electrochemistry in Mineral and Metal Processing VIII, ECS Transactions, F.M. Doyle, R. Woods, G.H. Kelsall - editors, Pennington, USA, 28(6) (2010) 143 - 153

2009

 • M.Elżbieciak, S.Zapotoczny, P.Nowak, R.Krastev, M.Nowakowska, P.Warszyński, "Influence of pH on the Structure of Multilayer Films Composed of Strong and Weak Polyelectrolytes", Langmuir, 25 (2009) 3255-3259
 • I. Kumakiri, R. Bredesen, P. Warszyński, P. Nowak, Y. Juan, C. Simon, "Process and system for removal of organics in liquids", World Intellectual Property Organization, International Patent Application PCT/NO2009/000291 (2009.08.18)

2008

 • J.Haber, P.Nowak, R.P.Socha, P.Żurek, "Preparation of TiO2 for Photocatalytic Applications - Doping of TiO2/Ti with Transition Metal Ions", Polish Journal of Chemistry, 82 (2008) 1753-1766
 • J.Haber, P.Nowak, P.Żurek, "Charge Transfer in Photocatalytic Systems - V and Mo Doped TiO2/Ti Electrodes", Catalalysis Letters, 126 (2008) 43-48
 • J.Kochana, P.Nowak, A.Jarosz-Wilkołazka, M.Bieroń, "Tyrosinase/Laccase Bienzyme Biosensor for Amperometric Determination of Phenolic Compounds", Microchemical Journal, 89 (2008) 171-174
 • P.Nowak, A.Gucwa, "Influence of Surfactant adsorption on the leaching of copper sulfides", Acta Metallurgica Slovaca, 14 (2008) 196-203
 • R. Bredesen, C. Simon, Y. Juan, I. Kumakiri, P. Nowak, P. Warszyński, "Fremgangsmate og system for fjerning av organisk materiale i vaesker (Process and system for removal of organics in liquids)", Norwegian Patent Application 328918 B1 (2008.08.18)

2007

 • M. Mac, T. Uchacz, M. Andrzejak, A. Danel, P. Szlachcic, P. Nowak, "Photophysical Properties of Derivatives of 1H-Pyrazolo[3,4-b]quinoline and 1H-Pyrazolo[3,4-b]quinoxaline", Polish Journal of Chemistry, 81 (2007) 557-572
 • M. Szaleniec, C. Hagel, M. Menke, P. Nowak, M. Witko, J. Heider, "Kinetics and Mechanism of Oxygen-Independent Hydrocarbon Hydroxylation by Ethylbenzene Dehydrogenase", Biochemistry (US), 46 (2007) 7637-7646
 • P. Nowak, K. Laajalehto, "On the Interpretation of the XPS Spectra of Adsorbed Layers of Flotation Collectors - Ethyl Xanthate on Metallic Lead", Physicochemical Problems of Mineral Processing, 41 (2007) 107-116
 • P. Nowak, "Elektrokataliza w ogniwach paliwowych", Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych Rocznik Informacyjny, 2 (2007) 70-79
 • P.Nowak, "Półprzewodniki w ochronie środowiska", Wszechświat, 108 (2007) 123-125

2006

 • P. Nowak, R. P. Socha, "Oxidation and Dissolution of Metal Sulfides from Flotation Wastes in Circulating Water - the Fate of Sulfide Sulfur", Physicochemical Problems of Mineral Processing, 40 (2006) 135-148
 • P. Nowak, R. P. Socha, "Oxidation and dissolution of metal sulfides from flotation wastes in circulating water - The fate of sulfide sulfur", Physicochemical Problems of Mineral Processing, 40 (2006) 135-148
 • P. Nowak, "Surface Stoichiometry of Lead Sulfide and the Sorption of Xanthates", Electrochemistry in Mineral and Metal Processing VII, ECS Transactions, 2(3), F.M. Doyle, G.H. Kelsall and R. Woods - editors, Pennington, USA, (2006) 83-94
 • P. Nowak,, "Właściwości krystalochemiczne i struktura elektronowa a mechanizm utleniania siarczków metali", IKiFP PAN, Kraków 2006, , pp.153, [ISBN 83-920331-9-1]
 • W. Barzyk, W. Krauss, P.Nowak, "Book of Abstracts. International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface", IKiFP PAN, 2006, , , [ISBN 83-60514-02-X]

2005

 • J. Rodakiewicz-Nowak, P. Nowak, D. Rutkowska-Żbik, M. Ptaszek, O. Michalski, G. Mynarczuk, J. Eilmes, "Spectral and Electrochemical Characterization of Dibenzotetraaza[14]annulenes", Supramolecular Chemistry, 17 (2005) 643-647

2004

 • R.P. Socha, P. Nowak, K. Laajalehto and J. Väyrynen, "Particle-Electrode Surface Interaction During Nickel Electrodeposition from Suspensions Containing SiC and SiO2 Particles", Colloids and Surfaces A, 235 (2004) 45-55
 • P.Nowak, R.P.Socha, "Metal Electrocrystallization in the Presence of Surfactants", Annales of the Polish Chemical Society, 3 (2004) 1393-1396

2003

 • Z. Adamczyk, G. Para, W. Piasecki, P. L. Nielsen, P. Nowak, P. Warszyński, "Interactions of Aqueous Drops in Dielectric Liquid with Electrodes", Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Chemistry, 51 (2003) 423-434
 • J. Haber, P. Nowak, P. Żurek, "Electrodeposition of Hedgehog-shaped Gold Crystallites on TiO2 Surface and Their Behavior in Anodic Oxidation of Oxalic Acid", Langmuir, 19 (2003) 196-199

2002

 • J.Haber, P.Nowak, "Surface Doping of Rutile by Vanadium", Topics in Catalysis, 20 (2002) 75-83
 • P.Nowak, B.Kozioł, "On the Rest Potential of Pyrite Electrode in Oxygen-Free Solutions of Iron(II) Sulfate", Physicochemical Problems of Mineral Processing, 36 (2002) 77-88
 • R.P.Socha, K.Laajalehto, P.Nowak, "Influence of the Surface Properties of Silicon Carbide on the Process of SiC Particles Codeposition with Nickel", Colloids and Surfaces A, 208 (2002) 267-275
 • R.P.Socha, K.Laajalehto, P.Nowak, "Oxidation of the Silicon Carbide Surface in Watt's Plating Bath", Surface Interface Analysis, 34 (2002) 413-417
 • J.Drzymała, A.Łuszczkiewicz, K.Małysa, P.Nowak, Z.Sadowski, "On the Occasion of the 80th Birthday of Professor Andrzej Pomianowski", Physicochemical Problems of Mineral Processing, 36 (2002) 5-7
 • J.Haber, P.Nowak, "Surface Doping of Rutile by Vanadium", Topics in Catalysis, 20 (2002) 75-83
 • M. Mac, A. Danel, K. Kizior, P. Nowak, A. Karocki, B. Tokarczyk, "Investigations of the Heavy Atom Effect Occurring in Bianthryl and 10,10'-Dibromobianthryl. Fluorescence, Cyclovoltamperometric and Actinometric Studies", Physical Chemistry and Chemical Physics, 5 (2002) 988-997
 • J.Drzymała, A.Łuszczkiewicz, K.Małysa, P.Nowak, Z.Sadowski, "Profesor Andrzej Pomianowski. Z okazji 80 rocznicy urodzin", Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Seria: Konferencje, 101 [35] (2002) 5-7

2001

 • P.Nowak, "On the Rate Equation of the Oxidative Dissolution of Metal Sulfides", Transactions of the Strata Mechanics Research Institute, 3 (2001) 1-18

2000

 • P. Nowak, R.P. Socha, M.K. Kaisheva, J. Fransaer, J.-P. Celis, Z. Stoinov, "Electrochemical Investigation of the Codeposition of SiC and SiO2 Particles with Nickel", Journal of Appllied Electrochemistry, 30(4) (2000) 429-437