Na skróty

Przypomnienie hasła

Profil pracownika

dr inż. Ewa Młyńczak

Pokój: 061

Telefon: +48 12 6395 215

E-mail: ewa.mlynczak(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Fundamentalne właściwości elektronowe i magnetyczne ferromagnetyków,
- Badania efektów spin-orbita w układach cienkich warstw zawierających ferromagnetyki,
- Właściwości powierzchniowe oraz interfejsów magnetycznych nanostruktur tlenków metali.

Metodyka:

- Kątowo i spinowo- rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów (spin-ARPES),
- Mikroskopia fotoelektronów w przestrzeni rzeczywistej oraz w przestrzeni wektora falowego (PEEM, k-space microscopy),
- Techniki badania właściwości magnetycznych cienkich warstw (MOKE, efekt Halla),
- Próżniowe techniki badania powierzchni i cienkich warstw.

Dalsze informacje:

Doktorat (2013) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, "Surface and interface properties of metal-oxide magnetic nanostructures"

Magisterium (2009) Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH,"Konstrukcja cewki w.cz. do obrazowania magnetyczno-rezonansowego nadgarstka w polu 0.08 T."

Staże zagraniczne:

11.2013 – 12.2020
Postdoc w Forschungszentrum Jülich, Peter Grünberg Institute PGI-6 (Niemcy)

04.2011 – 10.2011
Staż w National Center on nanoStructures and bioSystems at Surfaces (S3), CNR-INFM in Modena (obecnie S3, Nanoscience Institute, CNRModena) (Włochy)

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-1126-439X

Publikacje zrealizowane w trakcie stażu w Forschungszentrum Jülich, Peter Grünberg Institute PGI-6 (Niemcy):  2019


 • E. Młyńczak, M.C.T.D. Müller, P. Gospodarič, T. Heider, I. Aguilera, G. Bihlmayer, M. Gehlmann, M. Jugovac, G. Zamborlini, C. Tusche, S. Suga, V. Feyer, L. Plucinski, C. Friedrich, S Blügel, C.M. Schneider, “Kink far below the Fermi level reveals new electron-magnon scattering channel in Fe”, Nature Comm. 10, 505 (2019)


 • 2018


 • S. Nemšák, M. Gehlmann, CT. Kuo, SC. Lin, C. Schlueter, E. Młyńczak, TL. Lee, L. Plucinski, H. Ebert, I. Di Marco, L. Minar, C.M. Schneider, CS. Fadley, " Element- and momentum-resolved electronic structure of the dilute magnetic semiconductor manganese doped gallium arsenide ", Nature Comm. 9, 3306 (2018),

 • P. Gospodarič, E. Młyńczak, M. Eschbach, M. Gehlmann, G. Zamborlini, V. Feyer, L. Plucinski, C. M. Schneider, "Localized segregation of gold in ultrathin Fe films on Au(001) ", Phys. Rev. B. 97, 085409 (2018),

 • F. Lüpke, S. Just, M. Eschbach, T. Heider, E. Młyńczak, M. Lanius, P. Schüffelgen, D. Rosenbach, N. von den Driesch, V. Cherepanov, G. Mussler, L. Plucinski, D. Grützmacher, C.M. Schneider, S. Tautz, B. Voigtländer, " In situ disentangling surface state transport channels of a topological insulator thin film by gating " NPJ Quantum Materials 3, 46 (2018),


 • 2017


 • M. Gehlmann, I. Aguilera, G. Bihlmayer, S. Nemšák, P. Nagler, P. Gospodarič, G.Zamborlini, M. Eschbach, V. Feyer, F. Kronast, E. Młyńczak, T. Korn, L. Plucinski, C. Schüller, S. Blügel, C. M Schneider, "Direct observation of the band gap transition in atomically thin ReS2 ", NanoLetters 17, 5187 (2017),

 • M. Eschbach, M. Lanius, C. Niu, E. Młyńczak, P. Gospodaric, J. Kellner, P. Schüffelgen, M. Gehlmann, S. Döring, E. Neumann, M. Luysberg, B. Holländer, G. Mussler, L. Plucinski, M. Morgenstern, D. Grützmacher, G. Bihlmayer, S. Blügel, and C.M. Schneider, "Bi1Te1: a dual topological insulator ", Nature Comm. 8, 14976, (2017).


 • 2016


 • E. Młyńczak, M. Eschbach, S. Borek, J. Minár, J. Braun, I. Aguilera, G. Bihlmayer, S. Döring, M. Gehlmann, P. Gospodarič, S. Suga, L. Plucinski, S. Blügel, H. Ebert, C. M. Schneider, "Fermi Surface Manipulation by External Magnetic Field Demonstrated for a Prototypical Ferromagnet ", Phys. Rev. X 6, 041048 (2016).

 • M. Gehlmann, I. Aguilera, G. Bihlmayer, E. Młyńczak, M. Eschbach, S. Döring, P., S. Cramm, B. Kardynał, L. Plucinski, S. Blügel, C. M Schneider, "Quasi 2D electronic states with high spin-polarization in centrosymmetric MoS2 bulk crystals", Sci. Rep. 6, 26197 (2016).


 • 2015


 • J. Kellner, M. Eschbach, J. Kampmeier, M. Lanius, E. Młyńczak, G. Mussler, B. Holländer, L. Plucinski, M. Liebmann, D. Grützmacher, C. M. Schneider, M. Morgenstern, "Tuning the Dirac point to the Fermi level in the ternary topological insulator (Bi1-xSbx)2Te3 " Appl. Phys. Lett. 107, 251603 (2015)

 • M. Eschbach, E. Młyńczak, J. Kellner, J. Kampmeier, M. Lanius, E. Neumann, C. Weyrich, M. Gehlmann, P. Gospodaric, S. Döring, G. Mussler, N. Demarina, M. Luysberg, G. Bihlmayer, T. Schäpers, L. Plucinski, S. Blügel, M. Morgenstern, C. M. Schneider, D. Grützmacher, "Realization of a vertical topological p-n junction in epitaxial Sb2Te3 / Bi2Te3 heterostructures” Nature Comm. 6, 8816 (2015).


2021

 • E. Młyńczak, I. Aguilera, P. Gospodarič, T. Heider, M. Jugovac, G. Zamborlini, C. Tusche, S. Suga, V. Feyer, S. Blügel, L. Plucinski, C.M. Schneider, "Spin-polarized quantized electronic structure of Fe (001) with symmetry breaking due to the magnetization direction", Physical Review B, 103 (2021) 035134

2017

 • J. Gurgul, E. Młyńczak, A. Kozioł-Rachwał, K. Matlak, K. Freindl, E. Madej, N. Spiridis, T. Ślęzak, J. Korecki, "Magnetic properties of epitaxial CoO/Fe(001) bilayers: The onset of exchange bias as a function of sub-layer thickness and temperature", Phys. Rev. B, 96 (2017) 104421

2014

 • E. Młyńczak, J. Gurgul, J. Przewoźnik, D. Wilgocka-Ślęzak, K. Freindl, N. Spiridis, and J. Korecki, "Effect of interfacial iron oxidation on the exchange bias in CoO/Fe bilayers", Appl. Surf. Sci., 304 (2014) 86-90
 • A. Kozioł-Rachwał, T. Ślęzak, M. Ślęzak, K. Matlak, E. Młyńczak, N. Spiridis, and J. Korecki, "Antiferromagnetic interlayer exchange coupling in epitaxial Fe/MgO/Fe trilayers with MgO barriers as thin as single monolayers", J. Appl. Phys., 115 (2014) 104301

2013

 • E. Młyńczak, K. Freindl, N. Spiridis, and J. Korecki, "Epitaxial MgO/Fe(001) and Fe/MgO(001): Structures of the interfaces", J. Appl. Phys., 113 (2013) 024320
 • E. Młyńczak, B. Matlak, A. Kozioł-Rachwał, J. Gurgul, N. Spiridis and J. Korecki, "Fe/CoO(001) and Fe/CoO(111) bilayers: Effect of crystal orientation on the exchange bias", Phys. Rev. B, 88 (2013) 085442
 • J. Balogh, I. Dézsi, Cs. Fetzer, J. Korecki, A. Kozioł-Rachwał, E. Młyńczak and A. Nakanishi, "Magnetic properties of the Fe-MgO interface studied by Mössbauer spectroscopy", Phys. Rev. B, 87 (2013) 174415
 • E. Młyńczak, P. Luches, S. Valeri, J. Korecki, "NiO/Fe(001): Magnetic anisotropy, exchange bias, and interface structure", J. Appl. Phys., 113 (2013) 234315

2012

 • J. Gurgul, E. Młyńczak, N. Spiridis, J. Korecki, "Layer-by-layer epitaxial growth of polar FeO(111) thin films on MgO(111)", Surf. Sci., 606 (2012) 711 - 714
 • N. Spiridis, D. Wilgocka-Ślęzak, K. Freindl, B. Figarska, T. Giela, E. Młyńczak, B. Strzelczyk, M. Zając, J. Korecki, "Growth and electronic and magnetic structure of iron oxide films on Pt(111)", Phys. Rev. B, 85 (2012) 075436