Na skróty

Przypomnienie hasła

Profil pracownika

Mgr Zuzanna Wojdyła

Pracownik IKiFP PAN od: 2016

Doktorant

Pokój: 234

Telefon: +48 12 6395 158

E-mail: zuzanna.wojdyla(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

Mechanizmy reakcji katalizowanych przez metaloenzymy

Metodyka:

Metody chemii kwantowej (programy: Gaussian, Orca)
Symulacje dynamiki molekularnej

Dalsze informacje:

Magisterium (2016) Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, "Badanie aktywności nitroksygenazowej 2,3-dioksygenazy kwercetynowej metodami chemii kwantowej"

2021

  • Z. Wojdyla, T. Borowski, "Enzyme multifunctionality via control of substrate positioning within the catalytic cycle - a QM/MM study for clavaminic acid synthase", Chemistry – A European Journal, 27 (2021) 2196-2211

2020

  • A. Kluza, Z. Wojdyla, B. Mrugala, K. Kurpiewska, P.J. Porebski, E. Niedzialkowska, W. Minor, M.S. Weiss, T. Borowski, "Regioselectivity of hyoscyamine 6β-hydroxylase-catalysed hydroxylation as revealed by high-resolution structural information and QM/MM calculations", Dalton T., 49 (2020) 4454-4469
  • S. Kachhap, Z. Wojdyla P. Komorek, A. Kluza, K. Kurpiewska, B. Jachimska, T. Borowski, "It takes two to tango - the case of thebaine 6-O-demethylase", International Journal of Biological Macromolecules, 163 (2020) 718-729

2018

  • A. Kluza, E. Niedzialkowska, K. Kurpiewska, Z. Wojdyla, M. Quesne, E. Kot, P.J. Porebski, T. Borowski, "Crystal structure of thebaine 6-O-demethylase from the morphine biosynthesis pathway", Journal of Structural Biology, (2018) 229-235
  • Z. Wojdyla, T. Borowski, "On how the binding cavity of AsqJ dioxygenase controls the desaturation reaction regioselectivity: a QM/MM study.", J Biol Inorg Chem, 23 (2018) 795-808

2016

  • Z. Wojdyła, T. Borowski, "DFT study of the mechanism of manganese quercetin 2,3-dioxygenase: quest for origins of enzyme unique nitroxygenase activity and regioselectivity", J. Biol. Inorg. Chem., 21 (2016) 475-489