Na skróty

Przypomnienie hasła

Profil pracownika

Dr hab. inż. Anna Micek-Ilnicka

Pracownik IKiFP PAN od: 1995

Kierownik Międzynarodowych Studiów Doktoranckich

Pokój: 235

Telefon: +48 12 6395157

E-mail: anna.micek-ilnicka(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Termiczne, sorpcyjne, kwasowe własności katalizatorów zawierających heteropolikwasy typu Keggina i Dawsona.
- Własności katalityczne układów heterop[olikwas-nośnik w odwadnianiu alkoholi w fazie gazowej i w reakcji elektrofilowej addycji alkoholi do olefin prowadzącej do syntezy eterów (MTBE, ETBE).
- Badania sorpcji zasad i alkoholi na heteropolikwasach.

Metodyka:

- Chromatografia gazowa: monitorowanie reakcji katalitycznych w reaktorach impulsowych i przepływowych.
- Spektroskopia FTIR: monitorowanie in-situ reakcji chemicznej poprzez analizę zmian widm IR fazy gazowej nad katalizatorem.
- Mikroskopia scanningowa, dyfrakcja rentgenowska.
- Analiza termograwimetryczna.
- Mikrokalorymetryczna sorpcja amoniaku.
- TPD amoniaku.

Dalsze informacje:

- Habilitacja (2010) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków, "Heteropolikwasy jako katalizatory syntezy eteru etylo-tert-butylowego ETBE – kinetyka i mechanizm reakcji"
- Doktorat (1994) Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH, Kraków "Badanie kinetyki i mechanizmu redukcji jonów niklawych w roztworach wodnych w trakcie osadzania się stopów Ni-P"
- Doktorant (1990-1994) Międzywydziałowe Studium Doktoranckie AGH, Kraków,
- Asystent stażysta (1989-1990) Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH, Kraków
- Magisterium (1989) Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH, Kraków, "Powłoki niklu chemicznego".

2021

 • A. Micek-Ilnicka, N Ogrodowicz, U. Filek, A. Kusior, "The role of TiO2 polymorphs as support for the Keggin-type tungstophosphoric heteropolyacid as catalysts for n-butanol dehydration", Catalysis Today, 380 (2021) 84-92

2019

 • M. Synowiec, A. Micek-Ilnicka, K. Szczepanowicz, A. Różycka, A. Trenczek-Zając, K. Zakrzewska, M. Radecka, "Functionalized structures based on shape-controlled TiO2", Applied Surface Science, 473 (2019) 603-613
 • N. Ogrodowicz, E. Lalik, A. Micek-Ilnicka, "Alcohols dehydration in heterogeneous system – FTIR method development for quantitative determination of catalytic parameters", Molecular Catalysis, 469 (2019) 1-9

2018

 • A. Kirpsza, E. Lalik, G. Mordarski, A. Micek-Ilnicka, "Catalytic properties of carbon nanotubes-supported heteropolyacids in isopropanol conversion", Applied Catalysis A, General, 549 (2018) 254-262
 • A. Kusior, J. Banas, A. Trenczek-Zajac, P. Zubrzycka, A. Micek-Ilnicka, M. Radecka, "Structural properties of TiO2 nanomaterials", Journal of Molecular Structure, 1157 (2018) 327-336

2016

 • E Garcia-Lopez, G. Marci, F. Pomilla, A. Kirpsza, A. Micek-Ilnicka, L. Palmisano, "Supported H3PW12O40 for 2-propanol (photo-assisted) catalytic dehydration in gas-phase regime: the role of the support and of the pseudo-liquid phase in the (photo)activity", Applied Catalysis B: Environmental, 189 (2016) 252-265
 • A. Micek-Ilnicka, U. Filek, "Ostatnie lata pracy naukowej Pana Profesora Adama Bielańskiego", Niedziałki, 3 (104) (2016) 60-65

2015

 • U. Filek, A. Kirpsza, A. Micek-Ilnicka, E. Lalik, A. Bielański, "Ethanol conversion over cesium-doped mono- and bi-cationic aluminum and gallium H3PW12O40 salts", Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 407 (2015) 152-162
 • R. Tokarz-Sobieraj, R. Grybos, U. Filek, A. Micek-Ilnicka, P. Niemiec, A. Kirpsza, M. Witko, "Generation of acidic sites in Al, Ga, in salts of molybdenum and tungsten Keggin-type heteropolyacids. DFT modeling and catalytic tests", Catalysis Today, 257 (2015) 72-79

2012

 • A. Micek-Ilnicka, E. Bielańska, L. Lityńska-Dobrzyńska, A. Bielański, "Carbon nanotubes, silica and titania supported heteropolyacid H3PW12O40 as the", Applied Catalysis A: General, 421-422 (2012) 91-98
 • A. Micek-Ilnicka, B. Gil, "Heteropolyacid encapsulation into the MOF: influence of acid particles", Dalton Transaction, 41 (2012) 12624-12629

2011

 • A. Micek-Ilnicka, "Powierzchnie samooczyszczające się – „efekt liści lotosu” jako przykład biomimetyki", Niedziałki, 4 (2011) 75-80

2010

 • B. Gil, B. Marszałek, A. Micek-Ilnicka, Z. Olejniczak, "The Influence of Si/Al Ratio on the Distribution of OH Groups in Zeolites with MWW Topology", Topics in Catalysis, 53 (2010) 1340-1348
 • A. Bielański, A. Micek-Ilnicka, "Kinetics and mechanism of gas phase MTBE and ETBE formation on Keggin and Wells-Dawson heteropolyacids as catalysts ", Inorganica Chimica Acta , 363 (2010) 4158-4162

2009

 • A.Micek-Ilnicka, A.Lubańska, D.Mucha "The Effect of Proton Hydration in Wells-Dawson and Keggin Type Heteropolyacids on their Catalytic Activity in Gas Phase ETBE Synthesis", Catal. Lett., 127 (2009) 285-290
 • A.Micek-Ilnicka "The Role of Water in the Catalysis on Solid Heteropolyacids", J. Mol. Catal. A, 308 (2009) 1-14

2007

 • A. Micek-Ilnicka "The Effect of Water Vapour on Kinetics of Ethyl-tert-butyl ether (ETBE) and tert-Butyl alcohol (TBA) Synthesis in the gGas Phase on Wells-Dawson Catalyst", J. Mol. Catal. A, 277 (2007) 252-261
 • A. Micek-Ilnicka, B. Gil "FTIR and Microbalance Studies of Diammonium Ions Formation in Heteropolyacids", Vibrational Spectr., 43 (2007) 435-439

2006

 • A. Micek-Ilnicka "Kinetics of Gas Phase Synthesis of Ethyl-tert-butyl Ether (ETBE) on Wells-Dawson Catalyst", J. Mol. Catal. A, 260 (2006) 170-178
 • J. Poźniczek, A. Lubańska, A. Micek-Ilnicka, D. Mucha, E. Lalik, A. Bielański "TiO2 and SiO2 Supported Wells-Dawson Heteropolyacid H6P2W18O62 as the Catalyst for ETBE Formation", Appl. Catal. A, 298 (2006) 217-224

2005

 • A. Bielański, A. Lubańska, A. Micek-Ilnicka, J. Poźniczek "Polyoxometallates in Acid-base Catalysis", Coordination Chem. Rev., 249 (2005) 2222-2231
 • J. Poźniczek, A. Micek-Ilnicka, A. Lubańska, A. Bielański "Catalytic Synthesis of Ethyl-tert-butyl Ether on Dawson Type Heteropolyacid", Appl. Catal. A, 286 (2005) 52-60

2003

 • A. Bielański, A. Lubańska, J. Poźniczek, A. Micek-Ilnicka "Oxide Supports for Heteropolyacid Catalysts in Gas Phase Synthesis of MTBE", Appl. Catal. A, 238 (2003) 239-250
 • A. Bielański, A. Lubańska, J. Poźniczek, A. Micek-Ilnicka "The Formation of MTBE on Supported and Unsupported H4SiW12O40", Appl. Catal. A, 256 (2003) 153-171
 • A. Bielański, A. Małecka-Lubańska, A. Micek-Ilnicka, E. Diemann "Thermal Stability of Giant Wheel Type Polyoxomolybdates and Their Derivatives", J. Mol. Struct., 656 (2003) 55-65
 • E. Lalik, A. Micek-Ilnicka, A. J. Groszek, A. Bielański "Calorimetric Study of Ammonia Sorption on H4SiW12O40", Phys. Chem. Chem. Phys., 5 (2003) 3606-3609
 • A. Bielański, A. Małecka-Lubańska, J. Poźniczek, A. Micek-Ilnicka "Heteropolyacids as the Catalysts for MTBE Synthesis" in: "Handbook of Methyl Tertiary Butyl Ether", (ed. M. Ashraf Ali), Marcel Dekker, Inc., New York 2003, p.101-128

2002

 • A.Bielański, A.Lubańska, J.Poźniczek, A.Micek-Ilnicka, "Oxide Supports for 12-Tungstosilicic Acid Catalysts in Gas Phase Synthesis of MTBE", Appl. Catal. A, 238 (2002) 239-250
 • Bielański, A.Małecka-Lubańska, A.Micek-Ilnicka, A.Müller, E.Diemann, "Thermal Properties of (NH4)32[Mo138 O416 H6 (H2O)58(CH3COO)6].ca. 250 H20: On the Route to Prove the Complexity of a Nanostructured Landscape - Especially with Different Type of H2O Ligands - Embedded in an "Ocean" of Water Molecules", Inorg. Chim. Acta, 138 (2002) 7-12
 • A.Micek-Ilnicka, "Characterisation of Acid Catalysts by Thermometric Titration", Catal. Lett., 81 (2002) 233-236