Na skróty

Przypomnienie hasła

Profil pracownika

Dr Łukasz Mokrzycki

Pracownik IKiFP PAN od: 2004

Asystent

Pokój: 043

Telefon: +48 12 6395 193

E-mail: ncmokrzy(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- kataliza heterogeniczna
- kataliza w ochronie środowiska
- synteza i modyfikacja katalizatorów

Metodyka:

- kataliza heterogeniczna
- synteza i modyfikacja materiałów mikro i mezoporowatych
- katalityczne spalanie lotnych związków organicznych
- preparatyka i charakterystyka katalizatorów dla ochrony środowiska (m.in. katalizatory monolityczne)
- chromatografia gazowa

Dalsze informacje:

Doktorat (2009)- IKiFP PAN, Tytuł pracy: "Transformations of alpha-pinene over modified ZSM-5, ZSM-12 and MCM-22 zeolites"

Magisterium (2004)- Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Tytuł pracy: "Projektowanie chiralnych struktur krystalicznych z wykorzystaniem wyselekcjonowanych komponentów: soli metali ziem rzadkich i kwaśnych aminokwasów"

Staże zagraniczne

06.01.2014 - 31.12.2014 - staż podoktorski w Instytucie Chemii Fizycznej im. J. Heyrovskiego, Praga, Republika Czeska, Department of Structure and Dynamics in Catalysis

2009 - tygodniowy pobyt w Katolickim Uniwersytecie w Louvain la Neuve w grupie prof. P. Ruiza (współpraca Polsko-Walońska)

2007 - Miesięczny pobyt w Katolickim Uniwersytecie w Louvain la Neuve w grupie prof. P. Ruiza (współpraca Polsko-Walońska)

2005 - Miesięczny pobyt w Uniwersytecie w Utrechcie w grupie prof. B.M. Weckhuysena (projekt CONCORDE)

2016

  • Sazama P. , Tabor E. , Klein P. ,Wichterlova B. ,Sklenak S. ,Mokrzycki L. ,Pashkova V. , Ogura M. , Dedecek J., "Al-rich beta zeolites. Distribution of Al atoms in the framework and related protonic and metal-ion species", Journal of Catalysis, 333 (2016) 102-114
  • Petr Sazama, Radim Pilar, Lukasz Mokrzycki, Alena Vondrova, Dalibor Kaucky, Jan Plsek, Stepan Sklenak, Petr Stastny, Petr Klein, "Remarkably enhanced density and specific activity of active sites in Al-rich Cu-, Fe- and Co-beta zeolites for selective catalytic reduction of NOx", Applied Catalysis B: Environmental, in press (2016)
  • "Sposób wytwarzania tlenkowego katalizatora miedziowo-manganowego na nośniku monolitycznym do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów." E.Serwicka-Bahranowska, T. Machej, Ł. Mokrzycki, M. Zimowska, A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, R. Dula, Patent RP P.406545
  • "Sposób wytwarzania monolitycznego tlenkowego katalizatora manganowo-miedziowego domieszkowanego cyrkonem i cerem do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych w procesach oczyszczania gazów."E. Serwicka-Bahranowska, T. Machej, Ł. Mokrzycki, M. Zimowska, A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, R. Dula, Patent RP P.406542

2015

  • Janusz Nowicki, Łukasz Mokrzycki, Bogdan Sulikowski, "Synthesis of Novel Perfluoroalkylglucosides on Zeolite and Non-Zeolite Catalysts", Molecules, 20 (2015) 6140-6152
  • Petr Sazama, Lukasz Mokrzycki, Blanka Wichterlova, Alena Vondrova, Radim Pilar, Jiri Dedecek, Stepan Sklenak, Edyta Tabor, "Unprecedented propane–SCR-NOx activity over template-free synthesized Al-rich Co-BEA∗ zeolite", Journal of Catalysis, 332 (2015) 201-211

2013

  • Ł.Mokrzycki, R.Dula, A.Michalik-Zym, B.Napruszewska, M.Zimowska, T.Machej, E.M.Serwicka, "Sposób wytwarzania monolitycznego tlenkowego katalizatora manganowo-miedziowego domieszkowanego cyrkonem i cerem do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów", Polish Patent Application, P.406542 (16.12.2013)
  • Ł.Mokrzycki, R.Dula, A.Michalik-Zym, B.Napruszewska, M.Zimowska, T.Machej, E.M.Serwicka, "Sposób wytwarzania tlenkowego katalizatora miedziowo-manganowego na nośniku monolitycznym do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów", Polish Patent Application, P.406545 (16.12.2013)

2010

  • B. Gil, Ł. Mokrzycki, B. Sulikowski, Z. Olejniczak, S. Walas, "Desilication of ZSM-5 and ZSM-12 zeolites: Impact on textural, acidic and catalytic properties", Catalysis Today, 152 (2010) 24-32

2007

  • Ł. Mokrzycki "T-shirt i chromatografia", Wszechświat, 108 (2007) 137-138