apa annotated bibliographies phd proposal writing service award winning business plan website that will write an essay for you personal statement help midwifery essay for drugs batman do your homework warehouse term papers

Profil pracownika

dr inż. Ewa Młyńczak

Pokój: 061

Telefon: +48 12 6395 215

E-mail: ewa.mlynczak(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Fundamentalne właściwości elektronowe i magnetyczne ferromagnetyków,
- Badania efektów spin-orbita w układach cienkich warstw zawierających ferromagnetyki,
- Właściwości powierzchniowe oraz interfejsów magnetycznych nanostruktur tlenków metali.

Metodyka:

- Kątowo i spinowo- rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów (spin-ARPES),
- Mikroskopia fotoelektronów w przestrzeni rzeczywistej oraz w przestrzeni wektora falowego (PEEM, k-space microscopy),
- Techniki badania właściwości magnetycznych cienkich warstw (MOKE, efekt Halla),
- Próżniowe techniki badania powierzchni i cienkich warstw.

Dalsze informacje:

Doktorat (2013) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, "Surface and interface properties of metal-oxide magnetic nanostructures"

Magisterium (2009) Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH,"Konstrukcja cewki w.cz. do obrazowania magnetyczno-rezonansowego nadgarstka w polu 0.08 T."

Staże zagraniczne:

11.2013 – 12.2020
Postdoc w Forschungszentrum Jülich, Peter Grünberg Institute PGI-6 (Niemcy)

04.2011 – 10.2011
Staż w National Center on nanoStructures and bioSystems at Surfaces (S3), CNR-INFM in Modena (obecnie S3, Nanoscience Institute, CNRModena) (Włochy)

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-1126-439X

Publikacje zrealizowane w trakcie stażu w Forschungszentrum Jülich, Peter Grünberg Institute PGI-6 (Niemcy):  2019


 • E. Młyńczak, M.C.T.D. Müller, P. Gospodarič, T. Heider, I. Aguilera, G. Bihlmayer, M. Gehlmann, M. Jugovac, G. Zamborlini, C. Tusche, S. Suga, V. Feyer, L. Plucinski, C. Friedrich, S Blügel, C.M. Schneider, “Kink far below the Fermi level reveals new electron-magnon scattering channel in Fe”, Nature Comm. 10, 505 (2019)


 • 2018


 • S. Nemšák, M. Gehlmann, CT. Kuo, SC. Lin, C. Schlueter, E. Młyńczak, TL. Lee, L. Plucinski, H. Ebert, I. Di Marco, L. Minar, C.M. Schneider, CS. Fadley, " Element- and momentum-resolved electronic structure of the dilute magnetic semiconductor manganese doped gallium arsenide ", Nature Comm. 9, 3306 (2018),

 • P. Gospodarič, E. Młyńczak, M. Eschbach, M. Gehlmann, G. Zamborlini, V. Feyer, L. Plucinski, C. M. Schneider, "Localized segregation of gold in ultrathin Fe films on Au(001) ", Phys. Rev. B. 97, 085409 (2018),

 • F. Lüpke, S. Just, M. Eschbach, T. Heider, E. Młyńczak, M. Lanius, P. Schüffelgen, D. Rosenbach, N. von den Driesch, V. Cherepanov, G. Mussler, L. Plucinski, D. Grützmacher, C.M. Schneider, S. Tautz, B. Voigtländer, " In situ disentangling surface state transport channels of a topological insulator thin film by gating " NPJ Quantum Materials 3, 46 (2018),


 • 2017


 • M. Gehlmann, I. Aguilera, G. Bihlmayer, S. Nemšák, P. Nagler, P. Gospodarič, G.Zamborlini, M. Eschbach, V. Feyer, F. Kronast, E. Młyńczak, T. Korn, L. Plucinski, C. Schüller, S. Blügel, C. M Schneider, "Direct observation of the band gap transition in atomically thin ReS2 ", NanoLetters 17, 5187 (2017),

 • M. Eschbach, M. Lanius, C. Niu, E. Młyńczak, P. Gospodaric, J. Kellner, P. Schüffelgen, M. Gehlmann, S. Döring, E. Neumann, M. Luysberg, B. Holländer, G. Mussler, L. Plucinski, M. Morgenstern, D. Grützmacher, G. Bihlmayer, S. Blügel, and C.M. Schneider, "Bi1Te1: a dual topological insulator ", Nature Comm. 8, 14976, (2017).


 • 2016


 • E. Młyńczak, M. Eschbach, S. Borek, J. Minár, J. Braun, I. Aguilera, G. Bihlmayer, S. Döring, M. Gehlmann, P. Gospodarič, S. Suga, L. Plucinski, S. Blügel, H. Ebert, C. M. Schneider, "Fermi Surface Manipulation by External Magnetic Field Demonstrated for a Prototypical Ferromagnet ", Phys. Rev. X 6, 041048 (2016).

 • M. Gehlmann, I. Aguilera, G. Bihlmayer, E. Młyńczak, M. Eschbach, S. Döring, P., S. Cramm, B. Kardynał, L. Plucinski, S. Blügel, C. M Schneider, "Quasi 2D electronic states with high spin-polarization in centrosymmetric MoS2 bulk crystals", Sci. Rep. 6, 26197 (2016).


 • 2015


 • J. Kellner, M. Eschbach, J. Kampmeier, M. Lanius, E. Młyńczak, G. Mussler, B. Holländer, L. Plucinski, M. Liebmann, D. Grützmacher, C. M. Schneider, M. Morgenstern, "Tuning the Dirac point to the Fermi level in the ternary topological insulator (Bi1-xSbx)2Te3 " Appl. Phys. Lett. 107, 251603 (2015)

 • M. Eschbach, E. Młyńczak, J. Kellner, J. Kampmeier, M. Lanius, E. Neumann, C. Weyrich, M. Gehlmann, P. Gospodaric, S. Döring, G. Mussler, N. Demarina, M. Luysberg, G. Bihlmayer, T. Schäpers, L. Plucinski, S. Blügel, M. Morgenstern, C. M. Schneider, D. Grützmacher, "Realization of a vertical topological p-n junction in epitaxial Sb2Te3 / Bi2Te3 heterostructures” Nature Comm. 6, 8816 (2015).


2021

 • E. Młyńczak, I. Aguilera, P. Gospodarič, T. Heider, M. Jugovac, G. Zamborlini, C. Tusche, S. Suga, V. Feyer, S. Blügel, L. Plucinski, C.M. Schneider, "Spin-polarized quantized electronic structure of Fe (001) with symmetry breaking due to the magnetization direction", Physical Review B, 103 (2021) 035134

2017

 • J. Gurgul, E. Młyńczak, A. Kozioł-Rachwał, K. Matlak, K. Freindl, E. Madej, N. Spiridis, T. Ślęzak, J. Korecki, "Magnetic properties of epitaxial CoO/Fe(001) bilayers: The onset of exchange bias as a function of sub-layer thickness and temperature", Phys. Rev. B, 96 (2017) 104421

2014

 • E. Młyńczak, J. Gurgul, J. Przewoźnik, D. Wilgocka-Ślęzak, K. Freindl, N. Spiridis, and J. Korecki, "Effect of interfacial iron oxidation on the exchange bias in CoO/Fe bilayers", Appl. Surf. Sci., 304 (2014) 86-90
 • A. Kozioł-Rachwał, T. Ślęzak, M. Ślęzak, K. Matlak, E. Młyńczak, N. Spiridis, and J. Korecki, "Antiferromagnetic interlayer exchange coupling in epitaxial Fe/MgO/Fe trilayers with MgO barriers as thin as single monolayers", J. Appl. Phys., 115 (2014) 104301

2013

 • E. Młyńczak, K. Freindl, N. Spiridis, and J. Korecki, "Epitaxial MgO/Fe(001) and Fe/MgO(001): Structures of the interfaces", J. Appl. Phys., 113 (2013) 024320
 • E. Młyńczak, B. Matlak, A. Kozioł-Rachwał, J. Gurgul, N. Spiridis and J. Korecki, "Fe/CoO(001) and Fe/CoO(111) bilayers: Effect of crystal orientation on the exchange bias", Phys. Rev. B, 88 (2013) 085442
 • J. Balogh, I. Dézsi, Cs. Fetzer, J. Korecki, A. Kozioł-Rachwał, E. Młyńczak and A. Nakanishi, "Magnetic properties of the Fe-MgO interface studied by Mössbauer spectroscopy", Phys. Rev. B, 87 (2013) 174415
 • E. Młyńczak, P. Luches, S. Valeri, J. Korecki, "NiO/Fe(001): Magnetic anisotropy, exchange bias, and interface structure", J. Appl. Phys., 113 (2013) 234315

2012

 • J. Gurgul, E. Młyńczak, N. Spiridis, J. Korecki, "Layer-by-layer epitaxial growth of polar FeO(111) thin films on MgO(111)", Surf. Sci., 606 (2012) 711 - 714
 • N. Spiridis, D. Wilgocka-Ślęzak, K. Freindl, B. Figarska, T. Giela, E. Młyńczak, B. Strzelczyk, M. Zając, J. Korecki, "Growth and electronic and magnetic structure of iron oxide films on Pt(111)", Phys. Rev. B, 85 (2012) 075436