dissertation abstracts 1955 to 1960 how to write a research paper on a disease write my paper review ucla housing assignment best custom essay website homework helpline canada critical analysis essay writing

Profil pracownika

Dr Marcel Krzan

Pracownik IKiFP PAN od: 1998

adiunkt

Nanostruktury Materii Miękkiej

Pokój: 134

Telefon: +48 12 6395 131

E-mail: marcel.krzan(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Biomateriały - piany biologiczne, emulsje i cienkie warstwy powierzchniowe
- Mechanizm powstawania i stabilności pian, właściwości reologiczne pian.
- Adsorpcja, nierównowagowe pokrycia adsorpcyjne na granicach faz roztwór/gaz.
- Ruch pęcherzyków gazowych w roztworach substancji powierzchniowo aktywnych.

Metodyka:

Stabilność i właściwości lepko-elastyczne emulsji i pian:

- Tensiometr oparty o automatyczną analizę profilu wiszącej kropli – Profile Analysis Tensiometer Sinterface PAT-1M
- Tensiometr oparty o automatyczną analizę profilu wiszącej kropli wraz z aparaturą do pomiaru kątów zwilżania i energii powierzchniowej ciał stałych - Kruss Drop Shape Analyser DSA 100M
- Rheometr rotacyjny Bohlin Gemini II - plate-plate, cone-plate i bi-cone - do pomiarów właściwości lepkościowo-elastycznych i lepkościowych
- Wanna Langmuire’a wraz z układem do nanoszenia warstw Langmuir-Blodgett (KSV)
- Tensjometr Lauda do pomiaru napięcia powierzchniowego metodą pierścienia du Noüy'a oraz płytki Wilhelmy’ego
- Zestaw pomiarowy z oświetleniem stroboskopowym do pomiarów lokalnych i granicznych prędkości pęcherzyków gazowych.- -Zestaw pomiarowy z superszybką kamerą Speedcam do pomiarów przyspieszeń i deformacji pęcherzyków.
- Metody pneumatyczne i pneumatyczno-mechaniczne do określenia własności pieniących roztworów.
- Lepkościomierz kapilarny Viscoclock

Dalsze informacje:

- 2016 - Kierownik projektu badawczego Opus 11, zatytułowanego "Opracowanie nowoczesnej technologii wytwarzania stabilnych biologicznych filmów powierzchniowych o właściwościach drobnostruojobójczych i leczniczych" na lata 2016-2019, budżet 1067920pln (ca. 260000 Euro).
- 2011 - Kierownik projektu badawczego Opus 1, zatytułowanego "Opracowanie technologii wytwarzania stabilnej i łatwo biodegradowalnej piany ciekłej - do zastosowań przemysłowych i biomedycznych", okres 2011-2015, budżet 4875000pln (ca. 120000 Euro).
- 2008 - do chwili obecnej - asystent w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, PAN. Badania fizyko-chemicznych właściwości powierzchni międzyfazowych cieczy.
- 2004 styczeń - 2008 - chemik w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, PAN.
- Doktorat (2004) - Studia w Międzynarodowym Studium Doktoranckim przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Tytuł pracy doktorskiej: "Prędkości lokalne, kształt i rozmiar baniek w roztworach substancji powierzchniowo aktywnych". Prace badawcze w części były dofinansowane przez grant badawczy przyznany przez Komitet Badań Naukowych (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
- Magisterium (1998) - Magisterium na kierunku Ochrona Środowiska, specjalność Chemia Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Tytuł pracy magisterskiej: "Charakterystyka fizyko-chemiczna i wstępne badania katalizatora platynowo-rodowego do selektywnej redukcji NO2 do N2 i utleniania węglowodorów"
- Licencjat (1996) - Licencjat na kierunku Ochrona Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. . Tytuł pracy licencjackiej: "Reakcji katalityczne na matrycy polimerowej Nafion 117."

Staże zagraniczne

- Stypendium postdoc - pracownik naukowy w GRASP - Group of Research and Applications in Statistical Physics, Liege University, Belgium. Stypendium finansowane w ramach programu badawczego Europejskiej Agencji Kosmicznej. Stypendium zakończone 31 grudnia 2007r. Pomiary właściwości mechanicznych i fizykochemicznych pian ciekłych stabilizowanych przez cząsteczki protein.
- Visiting researcher �czteromiesięczne stypendium w ramach wymiany naukowej pomiędzy LPMDI - Laboratoire de Physique des Matériaux Divisés et des Interfaces, Université de Marne-la-Vallée, France, a Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, PAN w Krakowie, finansowane przez kontrakt naukowy sponsorowany przez Centre National de Recherche Scientifique, Paris, France (Francuska Akademia Nauk). Stypendium zakończone 30 listopada 2006r. Badanie stabilności pian ciekłych.
- Stypendium postdoc �pracownik naukowy w Laboratoire de Physique des Matériaux Divisés et des Interfaces, Université de Marne-la-Vallée, France. Stypendium finansowane przez kontrakt naukowo badawczy zawarty pomiędzy w/w grupa badawczą a Europejską Agencją Kosmiczną. Stypendium zakończyło się 30 czerwca 2006r. Badania właściwości reologicznych pian stabilizowanych przez mikrocząstki ciał stałych.
- DAAD stypendium naukowe w Niemczech (październik 2002 - lipiec 2003), sponsorowane przez Niemieckie Centrum Współpracy Międzynarodowej DAAD. Prace badawcze w Max-Planck Institute of Colloids and Interfaces, Golm, Germany, w ramach badań do doktoratu, n.t. wpływu śladowych ilości substancji powierzchniowo czynnych na napięcie powierzchniowe ich roztworów wodnych oraz na dynamikę i kinetykę ruchu pęcherzyka gazowego w w/w roztworach.
- TEMPUS stypendium naukowe ufundowane przez Unię Europejską (luty - sierpień 1997), studia i prace badawcze na University of Leiden in the Netherlands. Tematyka badań: "Katalityczne utlenianie chlorobenzenu"


Pliki:

 • KrzanM_CV_2020.pdf 

2021

2020

 • Karen Khachatryan, Magdalena Krystyjan, Marcel Krzan, Lusine Khachatryan, Gohar Khachatryan, "Functional properties of composites containing silver nanoparticles embedded in hyaluronan and hyaluronan-lecithin matrix", Int. J. Biol. Macromolecules, 149 (2020) 417-423
 • M. Mosialek, M. Zimowska, D. Kharitonov, M. Górski, M. Krzan, A. Komenda, "Dual pore composite cathode materials for solid oxide fuel cells", Arch. Metall. Mater., 65 (2020) 1217-1221
 • L. Archer, B. Jachimska, M. Krzan, M. Szaleniec, E. Hebda, P. Radzik, K. Pielichowski, M. Guzik, "Physical properties of biomass-derived novel natural deep eutectic solvents based on choline chloride and (R)-3-hydroxyacids", J. Mol. Liq., 315 (2020) 113680

2019

 • M. Dabestani, M. Krzan, S. Yeganehzad, R. Miller, Characterisation of Egg White adsorption layers under equilibrium and dynamic conditions, Coll. Surf. A, 568 (2019) 29-35
 • P. Drzewicz, G. Nałęcz-Jawecki, A. Smoliński, M. Krzan, A. Starzycka, “Evaluation of thermal treatment of oil containing drilling waste from shale gas exploration in Poland”, Ecological Chemistry and Engineering S, 26 (2019) 45-57,
 • P. Chattopadhyay, M. Chauhan, M. Krzan, A. Karthick, Surfactant Foam stabilized by Ethylene Glycol and Allyl Alcohol for the remediation of diesel contaminated soil, Environmental Technology and Innovation, 14 (2019) 100363
 • K. Harazny, K. Walas, P. Urbańska, T. Witko, W. Snoch, A. Siemek, B. Jachimska, M. Krzan, B. Napruszewska, M. Witko, S. Bednarz, M. Guzik, "Polyhydroxyalkanoate derived hydrogen bond donors for synthesis of new Deep Eutectic Solvents", Green Chem., 21 (2019) 3116-3126
 • •E. Santini, E. Jarek, F. Ravera, L. Ligierri, P. Warszynski, M. Krzan, „Surface properties and foamability of saponin and saponin-chitosan systems”, Coll. Surf. B, May 2019 DOI: 10.1016/j.colsurfb.2019.05.035
 • J.E. Olszówka, R. Karcz, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, E. Bielańska, J. Kryściak-Czerwenka, R.P. Socha, M. Nattich-Rak, M. Krzan, A. Klimek, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Effect of grinding on the physico-chemical properties of Mg-Al hydrotalcite and its performance as a catalyst for Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone", Catal. Today, 333 (2019) 147-153

2018

 • M. Krzan, A. Kulawik-Pióro, B. Tyliszczak „Foams stabilized by particles” chapter 15 in book “Foam Films and Foams: Fundamentals and Application” (D. Exerowa, G. Gochev, D. Platikanov, L. Liggieri and R. Miller (Eds.)), book in series of “Progress in colloids and Interfacial Science" CRC Press 2018, ISBN 9781466587724, pp. 279-294

2017

 • B. Tyliszczak, S. Kudlacik, A. Drabczyk. M. Krzan, « Porównanie matryc hydrożelowych na bazie polisacharydów - Comparison of hydrogel matrixes on the basis of polysaccharides », Przemysł Chemiczny, 96/12 (2017), pp. 2540-2543

2016

 • J. Olszowka, R. Karcz, B. Napruszewska, E. Bielanska, R. Dula, M. Krzan, M. Nattich-Rak, R.P. Socha, A. Klimek, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Magnesium and/or Calcium - Containing Natural Minerals as Ecologically Friendly Catalysts for the Baeyer-Villiger Oxidation of Cyclohexanone with Hydrogen Peroxide", Appl. Catal. A-Gen., 509 (2016) 52-65
 • E. Jarek, P. Warszynski, M. Krzan, "Influence of various electrolytes on bubble motion in ionic surfactant solutions", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 505 (2016) 171-178
 • M. Mosiałek, A. Kędra, M. Krzan, E. Bielańska, M. Tatko, "Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ–La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3–δ composite cathode for solid oxide fuel cell", Arch. Metall. Mater., 61 (2016) 1137-1142
 • A. Kędra, M. Mosiałek, M. Krzan, M. Tatko, M. Zimowska, E. Bielańska, E. Czerlunczakiewicz, "Supporting effect of silver on BSCF cathodes for SOFC", Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, 68 (2016) 70-75

2015

 • S.S. Dukhin, V.I. Kovalchuk, M Lotfi, M Krzan, K Malysa, R Miller, "Dynamics of Rear Stagnant Cap Formation at the Surface of Rising Bubbles in Surfactant Solutions for Small Marangoni Number and Slow Sorption Kinetics", Adv. Colloid Interface Sci., 222 (2015) 260–274
 • M. Krzan, E. Jarek, P. Warszyński, E. Rogalska, "Effect of products of PLA2 catalyzed hydrolysis of DLPC on motion of rising bubbles", Colloids and Surf. B, 128 (2015) 261-267
 • M. Mosiałek, M. Krzan, M. Tatko, E. Bielańska, A. Kędra, A. Michna, E. Czerlunczakiewicz, "Composite Cathode Materials for Solid Oxide Fuel Cells", Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, 67 (2015) 220-221

2014

 • J. Zawała, E. Małysa, M. Krzan, K. Małysa, "Monitoring of contamination of environmental and industrial waters using the bubble velocity measurements – advantages and limitations", Physicochem. Probl. Miner. Process., 50(1) (2014) 143-157
 • V. Ulaganathan, M. Krzan, M. Lotfi, S.S. Dukhin, V.I. Kovalchuk, A. Javadi, K. Malysa, R. Miller, "Influence of a-lactoglobulin and its surfactant mixtures on the velocity of rising bubbles", Colloid Surf. A:, 460 (2014) 361-368

2013

 • Krzan M., Caps H., Vandewalle N., "Stability of Bovine Serum Albumine foams in Hele-Shaw cell", Colloid Surf. A:, 438 (2013) 112-118

2012

 • M. Krzan, K. Małysa, "Influence of electrolyte presence on bubble motion in solutions of sodium n-alkylsulfates (C8, C10, C12)", Physicochem. Problems Mineral Process., 48(1) (2012) 49-62

2011

 • K. Małysa, J. Zawała, M. Krzan, M. Krasowska, "Bubbles Rising in Solutions; Local and Terminal Velocities, Shape Variations and Collisions with Free Surface“, chapter 11 in "Bubble and Drops Interfaces" ISBN 9789004174955, book in series of "Progress in colloids and Interfacial Science" published 2011 (chapter in the scientific monography) pp. 243-292

2009

 • M. Krzan, K. Małysa, "Influence of Solution pH and Electrolyte Presence on Bubble Velocity in Anionic Surfactant Solutions", Physicochem. Problems Mineral Process., 43 (2009) 43-58

2007

 • S. Cohen-Addad, M. Krzan, R. Höhler, B. Herzhaft "Rheology of Particle Laden Foams", Phys. Rev. Lett., 99 (2007) 168001-168004
 • M. Krzan, J. Zawała, K. Małysa, "Development of Steady State Adsorption Distribution over Interface of the Bubble Rising in Solutions of n-Alkanols (C5, C8) and Alkylthrimethylammonium Bromides (C8, C12, C16)", Colloids Surf. A, 298 (2007) 42-51

2005

 • K. Małysa, M. Krasowska, M. Krzan "Influence of Surface Active Substances on Bubble Motion and Collision with Various Interfaces", Adv. Colloid Interface Sci., 114-115C (2005) 205-205

2004

 • M.Krzan, K.Lunkenheimer, K.Małysa "On the Influence of the Surfactant's Polar Group on the Local and Terminal Velocities of Bubbles", Colloids Surf. A, 250 (2004) 431-441

2003

 • M. Krzan, K. Lunkenheimer, K. Małysa, "Pulsation and Bouncing of a Bubble Prior to Rupture and/or Foam Film Formation", Langmuir, 19 (2003) 6586-6589
 • M. Krasowska, M. Krzan, K. Małysa, "Bubble Collisions with Hydrophobic and Hydrophilic Surfaces in -Terpineol Solutions", Physicochem. Problems Mineral Process., 37 (2003) 37-50

2002

 • M.Krzan, K.Małysa, "Profiles of Local Velocities of Bubbles in n-Butanol, n-Hexanol and n-Nonanol Solutions", Colloids Surf. A, 207 (2002) 279-291
 • M.Krzan, K.Małysa, "Influence of Frother Concentration on Bubble Dimensions and Rising Velocities", Physicochem. Problems Mineral Process., 36 (2002) 65-76

2000

 • van den Brink R.W., Krzan M., Feijen-Jeurissen M.M.R., Louw R., Mülder P., "The role of the support and dispersion in the catalytic combustion of chlorobenzene on noble metal based catalysts", Applied Catalysis B., 24 (2000) 255-261