help with geography coursework help writing a position paper l a homework help phd thesis concept paper how to write an essay response funny poems for kids about homework essay on youth criminal justice act can teachers help with coursework homeless people essay

Profil pracownika

Dr inż. Julia Maciejewska-Prończuk

Pracownik IKiFP PAN od: 2014

Specjalista

Pokój: 137

Telefon: +48 12 6395 202

E-mail: julia.maciejewska-pronczuk(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Synteza nanocząstek metali szlachetnych
- Charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek w objętości
- Mechanizm osadzania nanocząstek złota na powierzchniach heterogenicznych oraz homogenicznych

Metodyka:

- Mikrowaga kwarcowa z monitorowaną dysypacją energii (QCM-D)
- Pomiary ruchliwości elektroforetycznej oraz dynamicznego rozpraszania światła
- Mikroskopia sił atomowych (AFM)

Dalsze informacje:

Doktorat (2019) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk. Tytuł pracy: "Mechanizm tworzenia warstw nanocząstek metali szlachetnych na powierzchniach międzyfazowych ciało stałe-elektrolit"

Magisterium (2014) Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, Tytuł pracy: "Heteropolizwiązki jako katalizatory reakcji utleniania fenolu"

2021

 • A. Bratek-Skicki, M. Sadowska, J. Maciejewska-Prończuk, Z. Adamczyk, "Nanoparticle and Bioparticle Deposition Kinetics: Quartz Microbalance Measurements", Nanomaterials, 11,145 (2021) 1-42
 • A. Gorczyca, E. Pociecha, J. Maciejewska-Prończuk, J. Kula-Maximenko, M. Oćwieja, "Phytotoxicity of Silver Nanoparticles and Silver Ions towards Common Wheat under Hydroponic Culture", Surface Innovations , 1 (2021) 1-10
 • A. Michna, J. Maciejewska-Prończuk, A. Pomorska, M. Wasilewska, T. Kilicer, J. Witt, O. Ozcan, "Effect of the Anchoring Layer and Transport Type on the Adsorption Kinetics of Lambda Carrageenan", J. Phys. Chem. B , 125 (28) (2021) 7797–7808

2019

 • J. Maciejewska-Prończuk, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, A. Pomorska, "Formation of Gold Nanoparticle Bilayers on Gold Sensors", Colloids Surf., A, 560 (2019) 393-401
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, J. Maciejewska-Prończuk "Sposób modyfikowania powierzchni stałych o ujemnym ładunku powierzchniowym, zwłaszcza powierzchni sensorów mikrowag kwarcowych, dodatnio naładowanymi nanoczastkami złota" PL 234812B1 nadany dnia 05.12.2019

2017

 • J. Maciejewska-Prończuk, M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, M. Zimowska, "Homogeneous Gold Nanoparticle Monolayers - QCM and Electrokinetic Characteristics", Colloids Surf., A, 514 (2017) 226-235
 • M. Oćwieja, J. Maciejewska-Prończuk, Z. Adamczyk, M. Roman, "Formation of Positively Charged Gold Nanoparticle Monolayers on Silica Sensors", J. Colloid Interface Sci., 501 (2017) 192–201
 • M. Oćwieja, K. Matras-Postołek, J. Maciejewska-Prończuk, M. Morga, Z. Adamczyk, S. Sovinska, A. Żaba, M. Gajewska, T. Król, K. Cupiał, M. Bredol, "Formation and Stability of Manganese-Doped ZnS Quantum Dot Monolayers Determined by QCM-D and Streaming Potential Measurements", J. Colloid Interface Sci., 503 (2017) 186-197
 • M. Oćwieja, A. Węgrzynowicz, J. Maciejewska-Prończuk, P. Michorczyk, Z. Adamczyk, M. Roman, E. Bielańska, "Preparation of Iron Oxide Nanoparticles Doped by Chromium for Application in Water - Gas Shift Reaction", Colloids Surf., A, 523 (2017) 71-80

2016

 • K. Kubiak, Z. Adamczyk, J. Maciejewska, M. Oćwieja, "Gold Nanoparticle Monolayers of Controlled Coverage and Structure", J. Phys. Chem. C, 120 (2016) 11807-11819
 • J. Maciejewska, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, E. Bielańska, B. Napruszewska, "Titanium Dioxide/Silver Nanoparticle Bilayers Prepared in Self - Assembly Processes", Annales UMCS Sectio AA Chemistry, LXXI (1) (2016) 29-46
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, Maciejewska-Prończuk „Sposób Modyfikowania Powierzchni Stałych o Ujemnym Ładunku Powierzchniowym, Zwłaszcza Powierzchni Sensorów Mikrowag Kwarcowych, Dodatnio Naładowanymi Nanocząstkami Złota” P.419878 (19 grudnia 2016).

2015

 • K. Pamin, J. Połtowicz, M. Prończuk, S. Basąg, J. Maciejewska, J. Kryściak-Czerwenka, R. Tokarz-Sobieraj, "Hydroxylation of Phenol by Hydrogen Peroxide Catalyzed by Heteropoly Compounds in Presence of Glycerol as Green Solvent", Catal. Today, 257 (2015) 80-85