dissertation help service criminology health and human services research paper computing phd thesis soccer homework write an essay describing a place doctoral thesis on knowledge management

Profil pracownika

Mgr Ewa Kot

Pracownik IKiFP PAN od: 10

Doktorant

Pokój: 223, 224, 225, 226, 234

Telefon: +48 12 6395 158, 18

E-mail: ewa.kot(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

Hodowla bakterii genetycznie modyfikowanych i oczyszczanie białek.
Genetyka molekularna.
Ukierunkowana mutageneza.
Badania stechiometrii wiązania ligand - białko metodą MST.

Metodyka:

- chromatografia cieczowa białek,
- techniki elektroforetyczne ,
- oznaczanie zawartości żelaza i niklu w białkach
- metody inżynierii genetycznej (klonowanie genów, transformacja bakterii),
- pomiary stechiometrii oddziaływań białko - ligand metodą termoforezy mikroskalowej (MST),
- pomiary stabilności metodą różnicowej fluorymetrii skaningowej (nanoDSF),

Dalsze informacje:

Staże naukowe:

01.2019 - 04.2019 - staż w Biotransformation and Biocatalysis Group, Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute, University of Groningen, Groningen, Holandia

2018

  • A.M. Miłaczewska, E. Kot, J.A. Amaya, T.M. Makris, M. Zając, J. Korecki, A. Chumakov, B. Trzewik, S. Kędracka-Krok, W. Minor, M. Chruszcz, T. Borowski, "On structure and reaction mechanism of human acireductone dioxygenase", CHEM-EUR J, (2018) 5225-5237
  • A. Kluza, E. Niedzialkowska, K. Kurpiewska, Z. Wojdyla, M. Quesne, E. Kot, P.J. Porebski, T. Borowski, "Crystal structure of thebaine 6-O-demethylase from the morphine biosynthesis pathway", Journal of Structural Biology, (2018) 229-235
  • E. Kot, K. Kurpiewska, M. Szaleniec, "Czy można ujarzmić ewolucję czyli słów kilka o ukierunkowanej ewolucji", Wszechświat Pismo Przyrodnicze, 119 (10-12) (2018) 221-227