buy essay outline high school geography homework help essay durkheim crisis research paper health topics order research paper online

Profil pracownika

Mgr Zofia Krasińska-Krawet

Doktorant

Nanostruktury Materii Miękkiej

Pokój: 133

Telefon: +48 12 6395128

E-mail: zofia.krasińska-krawet(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Adsorpcja makrocząsteczek, białek i koloidów
- Wielowarstwowe filmy polielektrolitowe: struktura, właściwości i funkcjonalność

Metodyka:

- Badanie adsorpcji za pomocą mikrowagi kwarcowej (QCM-D)
- Pomiary elipsometryczne
- Badanie zwilżalności metodą osadzanej kropli
- Pomiary wielkości cząstek i potencjału zeta
- Spektroskopia UV-Vis
- Spektroskopia IR
- Podstawowe techniki Modelowania Molekularnego

Dalsze informacje:

Magisterium (2014) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, Polska. Tytuł pracy: "Modelowanie metodą Dynamiki Molekularnej oddziaływań heparyny z jej potencjalnym neutralizatorem"

Licencjat (2010) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, Polska. Tytuł projektu: "Wykorzystanie metody QSAR w projektowaniu leków"