citation hacker online way to type an essay top writing service thesis writers services data mining assignment help essay on eating disorders and media

Profil pracownika

Dr Piotr Mazalski

Pracownik IKiFP PAN od: 2015

Adiunkt

Pokój: 055

Telefon: +48 12 6395 165

E-mail: piotr.mazalski(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Nanofizyka: nanomagnetyzm,
- Magnetyzm,
- Spintronika,
- Modyfikacje właściwości magnetycznych nanostruktur wykorzystując jony, światło, temeperaturę,

Metodyka:

- Mikroskopia sił atomowych i magnetycznych,
- Techniki magnetooptyczne,
- Polaryzcyjna Mikrosopia Magnetooptyczna,
- Techniki synchrotronowe,
- Rozpraszanie Brillouin,
- Rezonans Ferromagnetyczny,
- Analiza Wektorowa,
- Lasery Femtosekundowe,

Dalsze informacje:

Edukacja:

- Doktorat (2013) - tytułu doktora nauk fizycznych, rozprawa doktorska na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, pt. „Wpływ naświetlania jonami Ga+ na właściwości magnetyczne warstwy Pt/Co/Pt”, praca wyróżniona

- Magisterium (2006) – tytuł magistra fizyki, praca magisterska na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, pt. „Badanie własności inwarowych stopu FePt techniką efektu Mössbauera” - studia ukończone z wyróżnieniem DIPLOMA HONORIFICUM

Projekty:
- 2018-2021: "Dynamika ściany domenowej i właściwości magnetycznej tekstury w warstwach magnetycznych z oddziaływaniem typu Dzyaloshinskii-Moriya" - polsko-niemiecki projekt Beethoven w ramach DFG-NCN,

- 2017-2020: "Zamiany anizotropii magnetycznej na interfejsach poprzez modyfikację na poziomiach atomowych", projekt Mag-Alchemi we współpracy z Elettra Triste Sinchrotrone, finansowane przez CERIC-ERIC,

- 2015-2018: "Wysokorozdzielcza analiza przestrzennych właściwości strukturyzowanych nanostruktur magnetycznych" - staż podoktorski w ramach NCN FUGA,

2021

  • P. Mazalski, L. Ohnoutek, I. Sveklo, L. Beran, Z. Kurant, W. Powroźnik, A. Wawro, M.O. Liedke, M. Butterling, A. Wagner, J. Fassbender, J. Hamrle, R. Antoš, V. Kletecka, M. Veis, A. Maziewski, "Ultrathin Co films with Pt and Au covers-magnetic and structural properties driven by Ga+ ion irradiation", New J. Phys., 23 (2021) 023015
  • F. Genuzio, T. Giela, M. Lucian, T. O. Mentes, C. A. Brondin, G. Cautero, P. Mazalski, S. Bonetti, J. Korecki and A. Locatelli, "A UHV MOKE magnetometer complementing XMCD-PEEM at the Elettra Synchrotron", J. Synchrotron Rad., 28 (2021)

2020

  • P. Mazalski, B. Anastaziak, P. Kuświk, Z. Kurant, I. Sveklo, A. Maziewski, "Demagnetization of an ultrathin Co/NiO bilayer with creation of submicrometer domains controlled by temperature-induced changes of magnetic anisotropy", J. Magn. Magn. Mater., 508 (2020) 166871

2019

  • P. Mazalski, P. Kuświk, I. Sveklo, I. Soldatov, J. McCord, R. Schäfer, A. Wawro, A. Maziewski, "Modification of magnetization ordering in Pt/Co/Pt trilayers depending on the scanning direction of a focused ion beam", J. Magn. Magn. Mater., 477 (2019) 317-322
  • P.Mazalski, Z.Kurant, I.Sveklo, W.Dobrogowski, J.Fassbender, A.Wawro, A.Maziewski, "Ion irradiation driven changes of magnetic anisotropy in ultrathin Co films sandwiched between Au or Pt covers", J. Magn. Magn. Mater., 479 (2019) 332

2018

  • I. Sveklo, P. Mazalski, J. Jaworowicz, J.-P. Jamet, N. Vernier, A. Mougin, J. Ferré, M. Kisielewski, V. Zablotskii, E. Bourhis, J. Gierak, K. Postava, J. Fassbender, J. Kanak, A. Maziewski, "Modification of Magnetic Properties of Pt/Co/Pt Films by Ga+ Ion Irradiation: Focused versus Uniform Irradiation", Acta Phys. Pol/ A, 133 (2018) 1215

2017

  • A. Wawro, Z. Kurant, M Tekielak, P. Nawrocki, E Milińska, A. Pietruczik, M. Wójcik, P. Mazalski, J. Kanak, K. Ollefs, F. Wilhelm, A. Rogalev, A. Maziewski, "Engineering the magnetic anisotropy of an ultrathin Co layer sandwiched between films of Mo or Au", J. Phys. D: Appl. Phys., 50 (2017) 215004

2016

  • Necdet Onur Urs, Babak Mozooni, Piotr Mazalski, Mikhail Kustov, Patrick Hayes, Shayan Deldar, Eckhard Quandt, and Jeffrey McCord, "Advanced magneto-optical microscopy: Imaging from picoseconds to centimeters -imaging spin waves and temperature distributions (invited)", AIP Advances, 6 (2016) 055605
  • M. Sakamaki, K. Amemiya, I. Sveklo, P. Mazalski, M. O. Liedke, J. Fassbender, Z. Kurant, A. Wawro, and A. Maziewski, "Formation of Co nanodisc with enhanced perpendicular magnetic anisotropy driven by Ga+ ion irradiation on Pt/Co/Pt films", Phys. Rev. B, 94 (2016) 174422