dissertation citation asa graduate term paper phd marketing thesis need for value based education essay how to review a masters thesis online stats homework help dissertation study related to medical surgical nursing meaning of assigned

Profil pracownika

Mgr Joanna Wojas

Pracownik IKiFP PAN od: 2015

doktorant

Pokój: 061

Telefon: +48 12 639 52 15

E-mail: joanna.wojas(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

Adsorpcja metali i gazów na powierzchniach epitaksjalnych warstw tlenków żelaza

Metodyka:

Dyfrakcja Nieskoenergetycznych Elektronów
Skaningowa Mikroskopia Tunelowa
Temperaturowo-Programowana Desorpcja
Spektroskopia Elektronów Augera

Dalsze informacje:

EDUKACJA
Magisterium (2015) Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tytuł pracy: "Brązy typu KxWO3: synteza, charakterystyka i termiczna stabilność"

2020

  • J. Wojas, N. Kwiatek, D. Wilgocka-Ślęzak, E. Madej, J. Korecki, N. Spiridis, "CO adsorption on Fe3O4(111) with regular and biphase terminations", Appl. Surf. Sci., 507 (2020) 145069
  • K. Freindl, J. Wojas, N. Kwiatek, J. Korecki, N. Spiridis, "Reversible oxidation–reduction of epitaxial iron oxide films on Pt(111): Magnetite– hematite interconversion", J. Chem. Phys., 152 (2020) 054701

2019

  • N. Spiridis, K. Freindl, J. Wojas, N. Kwiatek, E. Madej, D. Wilgocka-Ślęzak, P. Dróżdż, T. Ślęzak, J. Korecki, "Superstructures on Epitaxial Fe3O4 (111) Films: Biphase Formation Versus the Degree of Reduction", J. Phys. Chem. C, 123 (2019) 4204−4216