dit research proposal buying an essay online dissertation of dark war descriptive essay about school violence literature review of e-payment system writing paper for kindergarten online dissertations and theses archives legal research proposal sample

Profil pracownika

mgr inż. Agata Wiertel-Pochopień

Pracownik IKiFP PAN od: 2015

doktorant

Pokój: 125, 126

Telefon: +48 12 6395 133, 132

E-mail: agata.wiertel-pochopien(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Stabilność filmów zwilżających powstających w warunkach dynamicznych
- Koalescencja pęcherzyków i kinetyka tworzenia kontaktu trójfazowego podczas kolizji pęcherzyka powietrza z powierzchniami ciała stałego
- Ruch pęcherzyka powietrza w roztworach substancji powierzchniowo czynnych

Metodyka:

- Cyfrowa rejestracja poruszających się pęcherzyków powietrza przy użyciu szybkiej kamery (SpeedCam)
- Komputerowa analiza zarejestrowanych obrazów
- Pomiary dynamicznych i równowagowych napięć powierzchniowych
- Pomiary kątów zwilżania

Dalsze informacje:

EDUKACJA
Magisterium (2014) Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, Tytuł pracy: "Tworzenie depozytu węglowego, a struktura wybranych zeolitów"

STAŻE ZAGRANICZNE
* 16.10-16.12.2019 Department of Geoscience and Petroleum, Norwegian University of Science and Technology
* 02 – 31.07.2019 National Research Council, Institute of Condensed Matter Chemistry and Technologies for Energy, Unit of Genoa
* krótkoterminowe staże badawcze w latach 2018-2019 w Institute of Chemical Process Fundamentals, Academy of Sciences of the Czech Republic (łącznie 3 tygodnie)

INNE
kierownik projektu NCN Preludium „Wpływ kontrolowanego czasu adsorpcji na kinetykę powstawania kontaktu trójfazowego na powierzchniach stałych o różnej hydrofobowości”, nr 2017/27/N/ST4/01187

2021

  • A. Wiertel-Pochopien, D. Kosior, J. Zawala, "Effect of dynamic adsorption layer over colliding bubble on rate of solid surface dewetting in cationic surfactant solutions", Min. Eng., 165 (2021) 106850
  • A. Wiertel-Pochopien, P. Batys, J. Zawala, P.B. Kowalczuk, "Synergistic effect of binary surfactant mixtures in two-phase and three-phase systems", J. Phys. Chem. B., 125 (2021) 3855-3866

2020

  • J. Zawala, A. Wiertel-Pochopien, E. Larsen, P.B. Kowalczuk, "Synergism between cationic alkyltrimethylammonium bromides (CnTAB) and nonionic n-octanol in foamability of their mixed solutions", Ind. Eng. Chem. Res., 59 (2020) 1159-1167
  • E. Korczeniewski, M. Zięba, W. Zięba, A. Kolanowska, P. Bolibok, P. Kowalczyk, A. Wiertel-Pochopień, J. Zawała, S. Boncel, A.P. Terzyk, "Electrophoretic deposition of layer-by-layer unsheathed carbon nanotubes – a step towards steerable surface roughness and wettability", Materials, 13 (2020) 595 (1-11)
  • J. Zawala, A. Wiertel-Pochopien, P.B. Kowalczuk, "Critical synergistic concentration of binary surfactant mixtures", Minerals, 10 (2020) 192

2019

  • A. Wiertel-Pochopień, J. Zawała, "Rupture of wetting films formed by bubble at quartz surface in cationic surfactant solutions", Chem. Eng. Technol., 42(7) (2019) 1371-1380

2018

  • S. Szczerkowska, A. Wiertel-Pochopień, J. Zawała, E. Larsen, P.B. Kowalczuk, "Kinetics of froth flotation of naturally hydrophobic solids with different shapes", Miner. Eng., 121 (2018) 90-99
  • A. Wiertel-Pochopień, J. Zawała, "Influence of dynamic adsorption layer formation on bubble attachment to quartz and mica surfaces in solutions of pure and mixed surface-active substances", Physicochem. Probl. Miner. Process., 54(4) (2018) 1083-1094

2017

  • J. Zawała, A. Wiertel, A. Niecikowska, K. Małysa, "Influence of external vibrations on bubble coalescence time at water and oil surfaces - experiments and modelling", Colloids Surf. A:, 519 (2017) 137-145
  • J. Zawała, C. Karaguzel, A. Wiertel, O. Sahbaz, K. Małysa, "Kinetics of the bubble attachment and quartz flotation in mixed solutions of cationic and non-ionic surface-active substances", Colloids Surf. A:, 523 (2017) 118–126