romeo and juliet five paragraph essay acknowledgments dissertation write my essay for a job for me homework help with modernist american poets essay on slavery help with a thesis paper can teachers help with coursework annotated bibliography online source essays writers writing descriptive essay maker

Profil pracownika

Dr Sangita Kachhap

Pracownik IKiFP PAN od: 6

adiunkt

Pokój: 234

Telefon: +48 12 6395 158

E-mail: sangita.kachhap(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

1) Zrozumienie mechanizmów reakcji enzymów bakteryjnych
Celem pracy jest przebadanie mechanizmu reakcji konwersji substratu w produkt dla enzymu będącego potencjalnie użytecznego w projektowaniu leków z Mycobacterial tuberculosis. W przyszłości badania te mogą zaowocować stworzeniem wydajnijszego leku przeciw TB.
2) Mechanizm reakcji niehemowych dioksygenaz: niehemowa, zależna od 2-oksoglutaranu/Fe(II) dioksygenaza - 6-O-demetylaza tebainy (T6ODM), zaangażowana w biosyntezę morfiny, katalizująca demetylację substratów tebainy i oripawiny.

Metodyka:

Do moich projektów używam następujących technik obliczeniowych:
1) Klasycznej symulacji MD dla wszystkich atomów
2) Dokowania (Autodock)
3) oblicznia DFT (Gaussian)
4) QM/MM

2021

  • S. Pote, S. Kachhap, N. J. Mank, L. Daneshian, V. Klapper, S. Pye, A. K. Arnette, L. S. Shimizu, T. Borowski, M. Chruszcz, "Comparative structural and mechanistic studies of 4-hydroxy-tetrahydrodipicolinate reductases from Mycobacterium tuberculosis and Vibrio vulnificus", BBA - General Subjects, 1865 (2021) 129750

2020

  • S. Kachhap, Z. Wojdyla P. Komorek, A. Kluza, K. Kurpiewska, B. Jachimska, T. Borowski, "It takes two to tango - the case of thebaine 6-O-demethylase", International Journal of Biological Macromolecules, 163 (2020) 718-729