business email plans rutgers application essay 4 writing real business plan best custom essay writers how to write a research paper on autism how to write an undergraduate essay

Profil pracownika

Mgr inż. Patrycja Wójcik

Pracownik IKiFP PAN od: 10

Doktorant

Pokój: 236

Telefon: +48 12 6395 156

E-mail: patrycja.wojcik(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Hodowla rekombinowanych bakterii i oczyszczanie enzymów
- Krystalizacja protein
- Badania spektrum substratowego enzymów z klasy KSTD
- Badania kinetyki reakcji enzymatycznych metodą zatrzymanego przepływu
- Badania mechanizmu reakcji enzymatycznych za pomocą kinetycznego efektu izotopowego i ukierunkowanej mutagenezy
- Badania nad zastosowaniem całych komórek bakteryjnych w syntezie chemicznej

Metodyka:

- Techniki inżynierii genetycznej
- Spektroskopia UV-Vis
- Chromatografia cieczowa (FPLC, HPLC)
- Spektrometria mas
- Krystalografia rentgenowska

Dalsze informacje:

Magisterium (2017) Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Gliwice, Polska. Tytuł pracy: "Zastosowanie enzymów jako biokatalizatorów w wybranych reakcjach hydrolizy i estryfikacji".

Staże zagraniczne:

07.2015 - 09.2015 - 3-miesięczny staż w Max F. Perutz Laboratories, Wiedeń, Austria
07.2016 - 09.2016 - 3-miesięczny staż w Center for Research in Agricultural Genomics, Barcelona, Hiszpania
11.2018 - 12.2018 - miesięczny staż na University of Groningen, Groningen, Holandia
03.2019 - 04.2019 - miesięczny staż na University of Virginia, Charlottesville, Wirginia, USA

ORCID 0000-0001-8317-0686

2021

  • P. Wójcik, M. Glanowski, A. M. Wojtkiewicz, A. Rohman, M. Szaleniec, "Universal capability of 3‑ketosteroid Δ1‑dehydrogenases to catalyze Δ1‑dehydrogenation of C17‑substituted steroids", Microb. Cell Fact., 20 (2021) 119
  • M. Glanowski, P. Wójcik, M. Procner, T. Borowski, D. Lupa, P. Mielczarek, M. Oszajca, K. Świderek, V. Moliner, A.J. Bojarski, M. Szaleniec, "Enzymatic Δ1‑Dehydrogenation of 3‑Ketosteroids - Reconciliation of Kinetic Isotope Effects with the Reaction Mechanism", ACS Catal., 10.1021/acscatal.1c01479

2020

  • A. M. Wojtkiewicz, P. Wójcik, M. Procner, M. Flejszar, M. Oszajca, M. Hochołowski, M. Tataruch, B. Mrugała, T. Janeczko, M. Szaleniec, "The efficient Δ1-dehydrogenation of a wide spectrum of 3-ketosteroids in a broad pH range by 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans", J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 202 (2020) 105731
  • M. Tataruch, P. Wójcik, A. M. Wojtkiewicz, K. Zaczyk, K. Szymańska, M. Szaleniec, "Application of Immobilized Cholest-4-En-3-One Δ1-Dehydrogenase from Sterolibacterium Denitrificans for Dehydrogenation of Steroids", Catalyst, 10(12) (2020) 1460
  • P. Wójcik, A. M. Wojtkiewicz, M. Tataruch, J. Morzycki, M. Szaleniec, "Sposób wytwarzania (25R)-spirosta-1,4-dien-3-onu z diosgenonu", Polish Patent Application P.433249 (13.03.2020)

2019

  • K. Sofińska, A. M. Wojtkiewicz, P. Wójcik, O. Zastawny, M. Guzik, A. Winiarska, P. Waligórski, M. Cieśla, J. Barbasz, M. Szaleniec, "Investigation of quaternary structure of aggregating 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans: In the pursuit of consensus of various biophysical techniques", Biochim. Biophys. Acta-Gen. Subj., 1863 (2019) 1027-1039