english dissertation help illegal immigration argumentative essay do historical research paper buy school paper extended essay ib doctoral dissertation in accounting best writing service com reviews review of literature on financial performance

Profil pracownika

Mgr Paulina Komorek

Pracownik IKiFP PAN od: 2017

doktorant

Pokój: 109

Telefon: +48 12 6395 203

E-mail: paulina.komorek(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

-Charakterystyka fizykochemiczna białek
-Adsorpcja białek do powierzchni metalicznych
-Badanie struktury drugorzędowej białek

Metodyka:

-Mikrowaga kwarcowa z monitorowaną dyssypacją energii (QCM-D)
-Wieloparametrowy powierzchniowy rezonans plazmonów (MP-SPR)
-Fourierowska spektroskopia w podczerwieni (FTIR)
-Spektroskopia UV-Vis

Dalsze informacje:

Staże zagraniczne:
Kwiecień-czerwiec 2017 - Carl von Ossietzky University of Oldenburg (Erasmus+)
Sierpień-październik 2018 - Carl von Ossietzky University of Oldenburg (Erasmus+)
Sierpień-wrzesień 2019 - Carl von Ossietzky University of Oldenburg (NAWA PPN/BIL/2018/1/00103 – ”Understanding molecular aspects of the protein misfolding process: in situ spectroscopic and microscopic studies”)
Czerwiec-Wrzesień 2021 - Yale School of Medicine (stypendium w ramach Programu im. W. Iwanowskiej, NAWA)

Magisterium: 2017 r. - na kierunku biofizyka (fizyka medyczna) na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
temat pracy magisterskiej: Stabilność konformacyjna układów
biopolimerowych na powierzchniach metalicznych w zastosowaniach biomedycznych

2020

  • S. Kachhap, Z. Wojdyla P. Komorek, A. Kluza, K. Kurpiewska, B. Jachimska, T. Borowski, "It takes two to tango - the case of thebaine 6-O-demethylase", International Journal of Biological Macromolecules, 163 (2020) 718-729
  • P. Komorek, M. Wałek, B. Jachimska, "Mechanism of lysozyme adsorption onto gold surface determined by quartz crystal microbalance and surface plasmon resonance", Bioelectrochemistry, 135 (2020) 107582

2019

  • S. Świątek, P. Komorek, G. Turner, B. Jachimska, "β-lactoglobulin as a potential carrier for bioactive molecules", Bioelectrochemistry, 126 (2019) 137-145
  • S. Swiatek, P. Komorek, B. Jachimska, "Adsorption of β-lactoglobulin A on gold surface determined in situ by QCM-D measurements,", Food Hydrocolloids, 91 (2019) 48-56
  • P. Komorek, E. Martin, M. Wałek, I. Brand, B. Jachimska, "Changes in protein’s secondary structure as a result of its interaction with a gold surface", Amer Chem Soc.,Spring 2019 American Chemical Society National Meeting Orlando, 257 (2019) 595
  • P. Komorek, E. Martin, I. Brand, B. Jachimska, "Changes in Lysozyme’s II-Structure and Aggregates Formation as a Result of Its Interactions with a Gold Surface", FEBS OPEN BIO , 9 (2019) 272

2017

  • B. A. Russell, B. Jachimska P. Komorek, P. A. Mulheran, Y. Chen, "Lysozyme Encapsulated Gold Nanoclusters: Effects of Cluster Synthesis on Natural Protein Characteristics", Phys. Chem. Chem. Phys, 19 (2017) 7228-7235