health service delivery in china a literature review i need help with math homework learning language arts through literature review research proposal outline example david kleinman dissertation prize homework pages for 2nd grade

Profil pracownika

Mgr Patrycja Wojtoń

Pracownik IKiFP PAN od: 2018

doktorant

Wydział Chemii UMCS

Pokój: 601B

Telefon: +48 81 537 56 85

E-mail: patrycja.wojton(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

Badania oddziaływania nanorurek węglowych z telomerycznym DNA przy użyciu metody dynamiki molekularnej.

Dalsze informacje:

Magisterium (2016) Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: chemia materiałowa, "Właściwości fizykochemiczne roztworów wybranych surfaktantów naturalnych"

Licencjat (2014) Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: chemia podstawowa i stosowana, "Wpływ pola magnetycznego na właściwości roztworów elektrolitów"

2020

  • T. Pańczyk, P. Wolski, P. Wojton, "Molecular dynamics study of the interaction of carbon nanotubes with telomeric DNA fragment containing noncanonical G-quadruplex and I-motif forms", International Journal of Molecular Sciences, 21 (2020) 1925

2019

  • P. Wolski, P. Wojton, K. Nieszporek, T. Panczyk, "Interaction of Human Telomeric i-Motif DNA with Single-Walled Carbon Nanotubes: Insights from Molecular Dynamics Simulations", Journal of Physical Chemistry B, 123 (2019) 10343-10353
  • T. Panczyk, P. Wojton, P. Wolski, "Mechanism of unfolding and relative stabilities of G-quadruplex and I-motif noncanonical DNA structures analyzed in biased molecular dynamics simulations", Biophysical Chemistry, 250 (2019) 106173