help my thesis custom writen sociology papers how to make online resume dissertation international relations sport management phd thesis college admissions student resume

Profil pracownika

Dr Tomasz Witko

Pracownik IKiFP PAN od: 2019

Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna

Pokój: 233

Telefon: +48 12 6395 159

E-mail: tomasz.witko(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Biofizyka komórki
- Biologia strukturalna
- Migracja komórkowa
- Mechanobiologia

- Biopolimery
- Polihydroksyalkaniany i ich zastosowanie w przemyśle i medycynie

Metodyka:

- Fermentacja bakteryjna
- Mikroskopia optyczna (BF)
- Mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna
- Biosensory
- Barwienia fluorescencyjne

Dalsze informacje:

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Bioinformatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską wykonał i obronił na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosownej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W wolnym czasie lubi robić zdjęcia oraz zajmować się projektowaniem wnętrz. Urodzony w Krakowie, zakochany w Nowej Hucie.
W swojej pracy zajmuje się fermentacją bakteryjną oraz obserwacjami komórek przy użyciu mikroskopii konfokalnej oraz systemów pomiaru życia fluorescencji. Udaje mu się łączyć pracę z podróżami co pozwoliło na odbycie staży w Uniwersytecie Biozłożoności i Informatyki w Calgary, Istituto Italiano di Tecnologia w Genui czy Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku. Jest czynnym członkiem międzynarodowego towarzystwa biofizycznego (BPS)

Lista publikacji wydanych w trakcie studiów doktoranckich na UJ:
• Z. Baster, S. Lasota, T. Witko, E. Zimolag, J. Sroka, Z. Madeja, Z. Rajfur; Migration-Related Protein Activity In Cell Electrotaxis, ACTA PHYSICA POLONICA B; Vol. 48 (2017)
DOI:10.5506/APhysPolB.48.1727

T. Witko, M. Guzik, K. Sofinska, K. Stepien, M. Podobinska; Novel Biocompatible Polymers for Biomedical Applications, Biophysical Journal 114(3):363a
DOI:10.1016/j.bpj.2017.11.2014

•Z. Baster, T. Witko, Z.Rajfur; Influence of Mechanical Environmental Factors on Cell Migration Phenomenon, Biophysical Journal 114(3):363a
DOI:10.1016/j.bpj.2017.11.2831
•S. Lasota, Z. Baster, T. Witko, E. Zimolag, J. Sroka, Z. Rajfur Application of FRET biosensors in microscopic cell migration studies, Postepy Biochemii; Tom 63, Nr 1/2017
•K. Sofinska, J. Barbasz, T. Witko, J. Dryzek, K. Harazna, M. Witko, J. Krysciak - Czerwenka, M. Guzik; Structural, topographical and mechanical characeristics of purified polyhydroxyoctanoate (PHO) polymer, Journal of Applied Polymer Science
DOI: 10.1002/app.47192

• K. Haraźna, K. Walas, P. Urbańska, T. Witko, W. Snoch, A. Siemek, B. Jachimska, M. Krzan, B.D. Napruszewska, M. Witko, S. Bednarz, M. Guzik; Polyhydroxyalkanoate-derived hydrogen-bond donors for the synthesis of new deep eutectic solvents, Green Chemistry, 2019, 21, 3116 - 3126
DOI: 10.1039/C9GC00387H

• M. Guzik, A. Wrobel, A. Zima, A. Ślósarczyk, B. Leszczyński, E. Cichoń, K. Haraźna, M. Zimowska, M. Witko, S. Skibiński, T. Witko, Novel bioresorbable tricalcium phosphate/polyhydroxyoctanoate (TCP/PHO) composites as scaffolds for bone tissue engineering applications, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials ( Ref: JMBBM_2019_532)

ORCID: 0000-0002-1451-0306

2020

  • M. Guzik, T. Witko, A. Steinbüchel, M. Wojnarowska, M. Sołtysik, S. Wawak, "What Has Been Trending in the Research of Polyhydroxyalkanoates? A Systematic Review.", Front. Bioeng. Biotechnol., 8 (2020) 959
  • T. Nitkiewicz, M. Wojnarowska, M. Sołtysik, A. Kaczmarski, T. Witko, C. Ingrao, M. Guzik, "How sustainable are biopolymers? Findings from a life cycle assessment of polyhydroxyalkanoate production from rapeseed-oil derivatives", Sci. Total Environ., 749 (2020) 141279
  • T. Witko, D. Solarz, K. Feliksiak, K. Haraźna, Z. Rajfur, M. Guzik, "Insights into In Vitro Wound Closure on Two Biopolyesters—Polylactide and Polyhydroxyoctanoate", Materials, 13(12) (2020) 2793
  • K. Feliksiak, T. Witko, D. Solarz, M. Guzik, "Vimentin Association with Nuclear Grooves in Normal MEF 3T3 Cells", Int. J. Mol. Sci., 21(20) (2020) 7478
  • K. Haraźna, E. Cichoń , Sz. Skibiński, T. Witko, D. Solarz, I. Kwiecień , E. Marcello, M. Zimowska, R. Socha, E. Szefer, A. Zima , I. Roy, K. N. Raftopoulos, K. Pielichowski, M.Witko, M. Guzik, "Physicochemical and Biological Characterisation of Diclofenac Oligomeric Poly(3-hydroxyoctanoate) Hybrids as _-TCP Ceramics Modifiers for Bone, Tissue Regeneration", Int. J. Mol. Sci., 21 (2020) 9452, doi:10.3390/ijms21249452
  • M. Guzik, K. Haraźna, J. Prajsnar, S. Skibiński, T. Witko, "Bioplastiki przyszłości - polimery zbudowane z hydroksykwasów", Biogospodarka: Wybrane aspekty, (2020) 391–45

2019

  • T. Witko, D. Solarz, K. Feliksiak, Z. Rajfur, M. Guzik, "Cellular architecture and migration behavior of fibroblast cells on polyhydroxyoctanoate (PHO): A natural polymer of bacterial origin", Biopolymers, e23324 (2019)