nuclear research essay quality customer service essay writers block essay due tomorrow professional cv writing services london discovery school homework helper

Profil pracownika

dr Joanna Kryściak-Czerwenka

Pracownik IKiFP PAN od: 1990

Pokój: 010

Telefon: +48 12 6395 164

E-mail: joanna.krysciak-czerwenka(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do badania katalizatorów
Ochrona środowiska - działalność laboratorium CezaŚ
Systemy zarządzania jakością w laboratoriach

Metodyka:

Spektroskopia w podczerwieni w pełnym zakresie (FT-IR)
Rentgenowska spektroskopia fluorescencyjna (EDXRF)
Chromatografia gazowa z detekcją masową (GC-MS)
Wdrażanie systemu zarządzania jakością w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Dalsze informacje:

Studia podyplomowe (2008) Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, "Systemowe Zarządzanie Jakością" Praca dyplomowa "Akredytacja laboratorium badawczego w instytucie naukowym w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005"
Doktorat (2004) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków, "Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do badania mechanizmów katalitycznego usuwania zanieczyszczeń z gazów odlotowych".
Magisterium (1990) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, "Badania nad przemianą gazu syntezowego na wybranych formach kationowych zeolitów typu Y i mordenitu".
Ważniejsze certyfikaty:
Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością - PCBC (9.05.2008)
Certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością - PCBC (13.06.2008)

2020

 • A. Michalik, B.D. Napruszewska, A. Walczyk, J. Kryściak‐Czerwenka, D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, "Synthesis of Nanocrystalline Mg‐Al Hydrotalcites in the Presence of Starch—the Effect on Structure and Composition", Materials, 13 (2020) 602
 • A. Walczyk, A. Michalik, B.D. Napruszewska, J. Kryściak-Czerwenka, R. Karcz, D. Duraczyńska, R.P. Socha, Z. Olejniczak, A. Gaweł, A. Klimek, M. Wójcik-Bania, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "New insight into the phase transformation of sepiolite upon alkali activation: Impact on composition, structure, texture, and catalytic/sorptive properties", Appl. Clay Sci., 195 (2020) 105740
 • A. Walczyk , R. Karcz, J. Kryściak-Czerwenka, B.D. Napruszewska, D. Duraczyńska, A. Michalik, Z. Olejniczak, A. Tomczyk, A. Klimek, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Influence of Dry Milling on Phase Transformation of Sepiolite upon Alkali Activation: Implications for Textural, Catalytic and Sorptive Properties", Materials, 13 (2020) 3936

2019

 • J.E. Olszówka, R. Karcz, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, E. Bielańska, J. Kryściak-Czerwenka, R.P. Socha, M. Nattich-Rak, M. Krzan, A. Klimek, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Effect of grinding on the physico-chemical properties of Mg-Al hydrotalcite and its performance as a catalyst for Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone", Catal. Today, 333 (2019) 147-153
 • R. Kosydar, D. Duraczyńska, J. Gurgul, J. Kryściak-Czerwenka, A. Drelinkiewicz, "Liquid phase hydrogenation of furfural under mild conditions over Pd/C catalysts of various acidity", React. Kinet. Mech. Cat., 126 (2019) 417-437
 • K. Sofińska, J. Barbasz , T. Witko, J. Dryzek , K. Haraźna , M. Witko, J. Kryściak‐Czerwenka, M. Guzik, "Structural, topographical, and mechanical characteristics of purified polyhydroxyoctanoate polymer", J. Appl. Pol. Sci., 136(4) (2019) 47192
 • R. Karcz, J.E.Olszówka, B.D. Napruszewska, J. Kryściak-Czerwenka, E.M. Serwicka, A. Klimek, K. Bahranowski, "Combined H2O2/nitrile/bicarbonate system for catalytic Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone to ε-caprolactone over MgAl hydrotalcite catalysts", Catal. Commun., 132 (2019) 105821

2018

 • J. Olszówka, R. Karcz, B.D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, D. Duraczyńska, J. Kryściak-Czerwenka, A. Niecikowska,K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Effect of Mg-Al hydrotalcite crystallinity on catalytic Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone with H2O2/acetonitrile", Catalysis Communications, 107 (2018) 48-52
 • A. Kupczak, Ł. Bratasz, J. Kryściak-Czerwenka, R. Kozłowski, "Moisture sorption and diffusion in historical cellulose-based materials", Cellulose, 25:5 (2018) 2873–2884
 • J. E. Olszówka, R. Karcz, E. Bielańska, J. Kryściak-Czerwenka, B.D. Napruszewska, B. Sulikowski, R. P. Socha, A. Gaweł, K. Bahranowski, Z. Olejniczak, E.M. Serwicka, "New insight into the preferred valency of interlayer anions in hydrotalcite-like compounds: The effect of Mg/Al ratio", Appl. Clay Sci., 155 (2018) 84-94
 • K. Pamin, J. Połtowicz, M. Prończuk, J. Kryściak-Czerwenka, R. Karcz, E.M. Serwicka, "Keggin-Type Heteropoly Salts as Bifunctional Catalysts in Aerobic Baeyer-Villiger Oxidation", Materials, 11 (2018) 1208

2017

 • R. Karcz, P. Niemiec, K. Pamin, J. Połtowicz, J. Kryściak-Czerwenka, B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, M.Witko, R. Tokarz-Sobieraj, E. M.Serwicka, "Effect of cobalt location in Keggin-type heteropoly catalysts on aerobic oxidation of cyclooctane: Experimental and theoretical study", Applied Catalysis A: General, 542 (2017) 317-326

2016

 • M. Zimowska, A. Michalik-Zym, J. Kryściak-Czerwenk, R. Dula, R.P. Socha, K. Pamin, M. Bazarnik, K. Bahranowski, Z. Olejniczak, L. Lityńska-Dobrzyńska, E.M. Serwicka, "A comparative study of direct versus post-synthesis alumination of mesoporous FSM-16 silica", Mater. Res. Bull., 83 (2016) 623-631

2015

 • A. Pacuła, K. Pamin, J. Kryściak-Czerwenka, Z. Olejniczak, B. Gil, E. Bielańska, R. Dula, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, "Physicochemical and catalytic properties of hybrid catalysts derived from 12-molybdophosphoric acid and montmorillonites", Applied Catalysis A: General, 498 (2015) 192-204
 • A. Michalik-Zym, R. Dula, D. Duraczyńska, J. Kryściak-Czerwenka, T. Machej, R.P. Socha, W. Włodarczyk, A. Gaweł, J. Matusik, K. Bahranowski, E. Wisła-Walsh, L. Lityńska-Dobrzyńska, E.M. Serwicka, "Active, selective and robust Pd and/or Cr catalysts supported on Ti-,Zr- or [Ti,Zr]-pillared montmorillonites for destruction of chlorinatedvolatile organic compounds", Appl. Catal. B-Environ., 174 (2015) 293-307
 • K. Pamin, J. Połtowicz, M. Prończuk, S. Basąg, J. Maciejewska, J. Kryściak-Czerwenka, R. Tokarz-Sobieraj, "Hydroxylation of Phenol by Hydrogen Peroxide Catalyzed by Heteropoly Compounds in Presence of Glycerol as Green Solvent", Catalysis Today, 257 (2015) 80-85
 • K. Pamin, J. Połtowicz, M. Prończuk, S. Basąg, J. Maciejewska, J. Kryściak-Czerwenka, R. Tokarz-Sobieraj, "Hydroxylation of Phenol by Hydrogen Peroxide Catalyzed by Heteropoly Compounds in Presence of Glycerol as Green Solvent", Catal. Today, 257 (2015) 80-85

2014

 • L. Matachowski, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, M. Ruggiero-Mikołajczyk, D. Mucha, J. Kryściak-Czerwenka, "Efficient dehydration of ethanol on the self-organized surface layer of H3PW12O40 formed in the acidic potassium tungstophosphates", Appl. Catal. A: General, 469 (2014) 290-299
 • L. Matachowski, A. Drelinkiewicz, D. Mucha, J. Kryściak-Czerwenka, R. Rachwalik, "Preparation of active Cs2HPW12O40 catalyst with the ‘core-shell’ secondary structure by a self-organizing process ", Appl. Catal. A:General, 469 (2014) 239-249
 • A. Pacuła, K. Pamin, A. Zięba, J. Kryściak-Czerwenka, Z. Olejniczak, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, "Physicochemical and catalytic properties of montmorillonites modified with 12-tungstophosphoric acid", Applied Clay Science, 95 (2014) 220-231

2005

 • G. Popov, A. V. Smirnov, J. Kryściak, M. Derewiński, O. V. Borsukov, E. G. Derouane, F. Lemos, F. Fajula, I. Ivanova, "Conversion of Gas Condensate over Metal-containing MFI Catalysts", , (2005) p.351-357

2002

 • J.Haber, J Janas, J.Kryściak-Czerwenka, T.Machej, H.Sadowska, S.Helldén,, "Total Oxidation of Nitrogen-Containing Organic Compounds to N2, CO2 and H2O", Appl. Catal. A, 229 (2002) 23-34

1998

 • M. Derewiński, J. Kryściak, Z. Olejniczak, B. Sulikowski, G. Bueno,, "Oxidative Dehydrogenation of Propane on Large-pore Zeolites", Proc. of the NATO Advanced Study Institute, NATO ASI Series, 3/44 (1998) 397-401

1996

 • V. Cortés Corberán, R. X. Valenzuela, B. Sulikowski, M. Derewiński, Z. Olejniczak, J. Kryściak, "Gallium oxide promoted zeolite catalysts for oxidehydrogenation of propane", Catal. Today, 32 (1996) 193-204

1994

 • B. Sulikowski, J. Krysciak, R.X. Valenzuela, V. Cortés Corberán, "Oxidehydrogenation of Propane on Gallium Oxide-Faujasite Catalysts", Stud. Surf. Sci. Catal. , 82 (1994) 133-142
 • R.X. Valenzuela, V. Cortés Corberán, B. Sulikowski, J. Krysciak, "Estudio Fisico-Quimico y Catalitico de Catalizadores Ga2O3/Faujasita para la Oxideshidrogenacion de Propano", Proc. of the XIVth Symp. Iberoamer. on Catalysis, 3 (1994) 1589-1594